Aktuality

1. 7. I po prádninách přijímáme studenty v druhém kole přijímacího řízení. Umožňujeme i přestup z jiné školy do vyššího ročníku.

Více v sekci Přijímací řízení a v sekci Přestupy nebo kdykoliv volejte či pište.

4. 9. Rozvrh hodin

Rozvrh 2017/2018 pro denní studium

4. 9. Po Zahájení školního roku 2017/2018

Rozmístění tříd, čas zahájení a třídní učitel 4 .9. 2017

8.00 hod: U12 SO4 Ho, U9 SO2 Ra, U2 SE3 St, tech MX4 Pv, U13 MX3 Br, fyz MX2 Pa, U10 SE2 Sí

9.00 hod: U10 SO3 Sí 

První ročníky 10.00 hod: U9 SO1 Br, U13 MX1 Zá, tech SE1 Pv

30. 8.  Nový učebně výchovný plán

 Přidán nový učebně výchovný plán 2017/2018 (plán akcí) do sekce Dokumenty.

(pdf *.pdf; 228kB; přidáno 30. 8. 2017)

20. 8. Harmonogram maturitních a závěrečnách zkoušek září 2017

Rozpis MZ a ZZ naleznete ve studentské sekci.

1. 7. Přejeme všem pěkné prožití prázdnin. Buďte opatrní a pěkně si odpočiňte. Nový školní rok začíná v pondělí 4. září 2017.

1. 7. Termín na doplňkové a opravné zkoušky v srpnu

21. - 23. 8. Po - St Příprava k doplňkovým a opravným zkouškám v praktickém vyučování (7:00).
24., 25. 8. Čt, Pá Opravné zkoušky v praktickém vyučování (7:00).
29., 30. 8. Út, St Opravné a doplňkové zkoušky - 2. a 3. termín v teoretickém vyučování (8:00).

15. 6. Druhé kolo přijímacího řízení 2017/2018

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do prvních ročníků. Druhé kolo je se koná bez přijímacích zkoušek. Více v sekci přijímačky.

15. 6. Co nás čeká na závěr školního roku?

20. 6. Út Uzavření klasifikace za 2. pololetí.
22. 6. Čt IV. pedagogická rada.
23. 6. Pá Doplňkové zkoušky z tělesné výchovy.
23. 6. Pá Ředitelské volno žáků, kteří nekonají doplňkové zkoušky.
26. 6. Po Doplňkové zkoušky teoretické vyučování - 1. termín (7.45).
26. 6. Po Ředitelské volno žáků, kteří nekonají doplňkové zkoušky.
27., 28. 6. Út, St Školní výlety.
29. 6. Čt Třídnické hodiny, úklid tříd.
30. 6. Pá Ukončení školního roku, vydání vysvědčení žákům (I. ročníky v 8.00, II.
ročníky v 9.00, III. ročníky v 10.00).

1. 5. Rozpis maturitních zkoušek květen 2017

Jmenný rozpis MZ pro třídy SO4 a MX4 naleznete ve studentské sekci.

13. - 16. 4. Čt - Po Velikonoční prázdniny
11. 4. Út II. schůzka s rodiči

   I. ročníky v 17.00, ostatní ročníky v 16.00.

11. 4. Út III. pedagogická rada.
3. 4. Termíny přijímacích zkoušek

Řádné termíny: 12. dubna 2017 (středa), 19. dubna 2017 (středa)
Náhradní termíny: 11. května 2017 (čtvrtek), 12. května 2017 (pátek)
Časový rozpis pro všechny uvedené termíny: 8.30 test z matematiky, 11.45 test z českého jazyka

30. 3. Čt Doplňkové zkoušky

   Teoretické vyučování - 3. termín 14.00.

13. - 19. 3. Jarní prázdniny
3. 2. Pololetní prázdniny
31. 1. Doplňkové zkoušky teoretické vyučování - 1.termín (14.00)
31. 1. Předání vysvědčení nebo výpisů z katalogů žákům

      I. ročníky v 8.00, II. ročníky v 9.00, III. a IV. ročníky v 10.00.

30., 31. 1. Doplňkové zkoušky praktické vyučování (7.00).
30. 1. Sportovní den - Wellness Kuřim
24. 1. II. pedagogická rada.
20. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí.
6. - 8. 12. Út - Čt Dny otevřených dveří

      Každý den 8.00 - 18.00.

17. - 20. 11 Čt - Ne Dny pracovního volna (i státního svátku) a den ředitelského volna.
15. 11. Út I. schůzka s rodiči

      I. ročníky v 17.00, ostatní ročníky v 16.00.

15. 11. I. pedagogická rada.
4. 10. Exkurze Strojírenský veletrh Brno
22. - 30. 10. Podzimní prázdniny

1. 9. Co nás čeká v září?

1. 9. Čt Zahájení školního roku (I. ročníky v 10.00, ostatní v 8.00).
1., 2., 5. - 7. 9. Čt, Pá, Po-St Maturitní zkoušky opravné a náhradní - státní část.
2. 9. Pá Závěrečné zkoušky opravné a náhradní - písemná část (škola 7.45).
5. - 7. 9. Po - St Soustředění I. ročníků Křižanov.
5. - 7. 9. Po - St Závěrečné zkoušky opravné a náhradní - praktická část (dílny 7.00).
8., 9., 12. 9. Čt, Pá, Po Maturitní zkoušky opravné a náhradní MX4 - praktická část (dílny 7.00).
9. 9. Pá Maturitní zkoušky opravné a náhradní SO4 - praktická část (škola 7.45).
13. 9. Út Schůzka ředitelky školy s rodiči SE1 (17.00).
14. 9. St Schůzka ředitelky školy s rodiči MX1 (17.00).
15. 9. Čt Schůzka ředitelky školy s rodiči SO1 (17.00).
14., 16. 9. St, Pá Maturitní zkoušky opravné a náhradní - ústní část (škola 7.45).
15. 9. Čt Závěrečné zkoušky opravné a náhradní - ústní část (škola 7.45)

1. 7. Stále přijímáme studenty v druhém kole přijímacího řízení. Umožňujeme i přestup z jiné školy do vyššího ročníku.

Více v sekci Přijímací řízení a v sekci Přestupy.

1.7. Přejeme všem pěkné prožití prázdnin. Buďte opatrní a pěkně si odpočiňte. Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. záři 2016.
1.7. Co nás čeká v srpnu?

18.,19., 22. Čt, Pá, Po Příprava k doplňkovým a opravným zkouškám v praktickém vyučování (7.00).

23.,24. 8. Út, St Opravné zkoušky v praktickém vyučování (7.00).

26., 29. 8. Pá, Po Opravné a doplňkové zkoušky - 2. a 3. termín v teoretickém vyučování (8.00). 

1. 9. Čt Zahájení školního roku 2016/2017.

23. 6. Harmonogram ZZ a MZ září 2016

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek pro studenty konající v termínu září 2016.

(pdf *.pdf; 42 kB; aktualizováno 23. 6. 2016) 

11. 5. Přehled klasifikačních událostí

2. - 20. 5. Maturitní zkoušky (jmenný rozpis naleznete ve studentské sekci.).
4. 5. Malá uzávěra klasifikace.
16. - 20. 5. Odborná praxe (SO1, SO2, SO3).
23.- 27.5 Odborná praxe (SO1, SO2, SO3).
24. 5. Uzavření klasifikace SE3.
26. 5. Klasifikační porada SE3.
1. 6. Závěrečné zkoušky SE3 písemná část.
2., 3., 6. 6. Závěrečné zkoušky SE3 praktická část.
15., 16. 6. Závěrečné zkoušky SE3 ústní část. 
20. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí.
22. 6. IV. pedagogická rada. 

22. 4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu pro školní rok 2016/2017

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete v dokumentu Rozhodnutí o přijetí ke studiu pro školní rok 2016/2017 (aktualizováno 11.5.2016).

5. 4. Út II. schůzka s rodiči

I. ročníky 17.00, ostatní ročníky 16.00. V učebnách školy.

15. 3. Termín podání přihlášky zájemců o studium do prvního kola přijímacího řízení na ředitelství školy 

Více v sekci Přijímací řízení

24. - 28. 3.  Velikonoční prázdniny 
27. 2. -  6. 3. Jarní prázdniny
29. - 31. 1. Pololetní prázdniny
28. 1. Doplňkové zkoušky teoretické vyučování – 1.termín 14.00
28. 1. Předání vysvědčení nebo výpisů z katalogů žákům

I. roč. 8.00,, II. roč. 9.00, III.a IV. roč. 10.00

27., 28. 1. Doplňkové zkoušky praktické vyučování 7.00
27. 1. Sportovní den - Wellnes Kuřim
19. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny 
18. 12. Vánoční filmové představení
1. - 3. 12. Dny otevřených dveří

Pro zájemce o studium na naší škole organizujeme dny otevřených dveří 1. -3. 12. Školu můžete nevštívit vždy v době od 8.00 - 18.00.

14. - 17. 11. Ředitelské volno včetně dnů pracovního volna

10. 11. I. schůzka s rodiči

I. ročníky 17.00, ostatní 16.00

10. 11. I. pedagogická rada
28.10. - 1.11. Podzimní prázdniny včetně dnů pracovního volna
13. a 14. 10. Probíhá tělesná výchova ve škole (posilovně)
11. 10. Odjezd studentů na jazykový pobyt do Anglie

8. 9.- 10. 9. Schůzka ředitelky s rodiči: 8. 9. SE1, 9. 9. MX1, 10. 9. SO1 vždy v 17.00

2. 9. Maturity a závěrečné zkoušky podzim 2015 - jmenný rozpis

Jmenný rozpis časů ústních maturitních a závěrečných zkoušek naleznete ve studentské sekci.

2. - 4. 9. Soustředění I. ročníků Nesměř
1. 9. Upozornění na složitou dopravní situaci 

Vlak: Do 1.9. nefunguje vlaková doprava na trase Kuřim - Brno Hlavní nádraží. Funguje jen náhradní autobusová doprava. Od 1.9. by měly vlaky jezdit na trase Kuřim - Královo Pole bez omezení. Mezi Královým Polem a Hlavním nádažím ještě bude náhradní autobusova doprava.

Auto: Hlavní příjezdová ulice ke škole Tišnovská se v Kuřimi opravuje (dokončení cca do konce září). Škola je autem dostupná pouze z ulice Křížkovského, která je po dobu opravy hlavní silnice obousměrná. 

Autobus: Autobusy by měly jezdit bez větších omezení (mohou volně projíždět stavbou silnice). 

1. 9. Zahájení školního roku I. ročníky a SO4 v 10.00, ostatní ročníky v 8.00.
1. 9. Projekt EU - Jazykové vzdělávání

logo eu investice do vzdelavani

Naše škola se účastní projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2167 - "Jazykové vzdělávání".

27. 8.  Nový učebně výchovný plán
Učebně výchovný plán (plán akcí) pro rok 2015/2016.

(pdf *.pdf; 275 kB; přidáno 28. 8. 2015) 

1. - 10. 9. Náhradní a opravné maturitní a závěrečné zkoušky:
1. 7. Přejeme všem příjemné prázdniny a tešíme se na vás v novém školním roce!
30. 6. Harmonogram MZ a ZZ září 2015

Harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek v náhradním termínu září 2015.

30. 6. Ukončení školního roku, vydání vysvědčení žákům

I. ročníky 8.00, II. ročníky 9.00, III. ročníky 10.00

22. a 25. a 29. 6. Ředitelské volno studentů, kteří nekonají doplňkové zkoušky
22. 6. IV. pedagogická rada
18. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí
5. 6. Jmenný rozpis závěrečných zkoušek (15. a 16. 6.)

Ve studentské sekci zveřejněn jmenný rozpis závěrečných zkoušek pro studenty třídy SE3. 

1. 5. a 8.5. Den pracovního volna
10. 4. Maturity 2015 - jmenný rozpis

Jmenný rozpis časů ústních maturitních zkoušek maturujících studentů jednotlivých tříd naleznete ve studentské sekci.

22. 4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu pro školní rok 2015/2016

Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete v dokumentu Rozhodnutí o přijetí ke studiu pro školní rok 2015/2016.

10. 4. Druhé kolo přijímacího řízení 

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení. Více naleznete v sekci Přijímačky.

10. 4. Praxe 2015

Změna praxe studentů ve firmách se u vybraných oborů uskuteční v termínu 18.5. do 29.5.

10. 4. Maturity 2015

27. 4. Uzávěrka klasifikace

4. 5. – 13. 5. 2015 Státní zkoušky (didaktické testy a písemné práce)

14. 5. Praktická zkouška z odborných předmětů (výcviku)

22. - 26. 5. Ústní zkoušky

Více informací hledejte ve studentské sekci.

7. 4.  II. schůzka s rodiči
Pro rodiče studentů I. ročníků v 17.00, pro ostatní ročníky v 16.00.
7. 4. III. pedagogická rada
2. - 6. 4. Velikonoční prázdniny
1. 4. Projekt EU - Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu 

logo eu investice do vzdelavani

Naše škola se účastní projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0011 - "Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu".

1. 4. Informace o probíhajícím přijímacím řízení 

Počet přijímaných uchazečů, vyhlášení druhého kola přijímacího řízení, důležité termíny, kritéria pro přijetí naleznete v sekci Přijímačky.

1. 3. Projekt EU - Mechatronika

logo eu investice do vzdelavani

Naše škola se účastní projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0057 - "Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť".

21. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny
30. 1. - 1. 2. Pololetní prázdniny
29. 1. Doplňkové zkoušky

Pro teoretické vyučování – 1. termín 14.00

29. 1. Předání vysvědčení nebo výpisů z katalogů

I. ročníky 8.00, II. ročníky 9.00, III. a IV. ročníky 10.00

28., 29. 1. Doplňkové zkoušky praktické vyučování 7.00
28. 1. Sportovní den na Wellness Kuřim
23. 1. II. pedagogická rada
21. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí
20. 12. - 4. 1.  Vánoční prázdniny

Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný celý nový rok 2015.

2. - 4. 12. Dny otevřených dveří. Každý den od 8:00 do 18:00. Přijďte se k nám podívat, rádi Vás uvítáme. 
28. 11. Školné na oborech Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač pozastaveno

Vzhledem k probíhajícímu projektu MŠMT na realizaci rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání se na oborech Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač neplatí do odvolání žádné školné.

28. 11. Preferenční stipendium na tříletých oborech až 500 Kč měsíčně

Pro studenty tříletých učebních oborů jsme zavedli dle prospěchu z praktického vyučování vyplácení preferenčního stipendia. Více v sekci přijímačky

27. 11. Doplněk učebně výchovného plánu – maturitní zkoušky 2. pololetí

4.-13.5.2015 po-st Společná část maturitních zkoušek (didaktické testy a písemné práce)
14.5. 2015 čt Praktická maturitní zkouška SO4, OX3 (DX2)
14.-18.5.2015 čt-po Praktická maturitní zkouška MX4 (dílny)
22. 5. 2015 pá Ústní maturitní zkoušky – SO4-IT
25.-26.5.2015 po-út Ústní maturitní zkoušky – SO4-EP
26.-27.5.2015 út-st Ústní maturitní zkoušky – MX4
26.5. 2015 út Ústní maturitní zkoušky – OX3

27. - 29. 10. Podzimní prázdniny
2. 10. Exkurze Strojírenský veletrh Brno
Sraz na výstavišti před hlavní bránou v 10:00.
1. 10. Nabídka povinných a nepovinných maturitních zkoušek
Obsah a organizace maturitní zkoušky pro školní rok 2014/2015.
(pdf *.pdf; 180kB; aktualizovano 1. 10. 2014) 
25. 9. Harmonogram ZZ prosinec 2014
Harmonogram závěrečných zkoušek pro studenty třídy SE3.
(pdf *.pdf; 42 kB; aktualizováno 1. 10. 2014) 
11. 9. -15. 9. Jmenný rozpis MZ a ZZ podzim 2014
Jmenný rozpis maturitních a závěrečných zkoušek, podzimní období pro studenty tříd SO4, DX2 OX3 a MX4 maturující v náhradním termínu školního roku 2013/2014. 
(pdf *.pdf; 220kB; přidáno 1. 9. 2014) 
9.-11. 9. Schůzky ředitelky s rodiči
9.9. MX1 (17.00), 10. 9. SO1 (17.00), SE1 (17.00)
8.- 10. 9. Maturitní zkoušky opravné a náhradní MX4-praktická část (dílny 7.00).
8. 9. Maturitní zkoušky opravné a náhradní SO4, DX2-praktická část (škola 7.45).
3. - 5. 9. Závěrečné zkoušky opravné a náhradní - praktická část (dílny 7.00).
3. - 5. 9. Soustředění I. ročníků Nesměř.
2. 9. Závěrečné zkoušky opravné a náhradní - písemná část (škola 7.45).
1. - 4. 9. Maturitní zkoušky opravné a náhradní – státní část regionální.
1. 9. Zahájení školního roku 2014/2015

I. ročníky 10.00, ostatní ročníky 8.00, dálkové studium 13.00

27. 8.  Nový učebně výchovný plán
Učebně výchovný plán (plán akcí) pro rok 2014/2015.
(pdf *.pdf; 38kB; přidáno 20. 8. 2014) 
30. 6. Harmonogram maturitnich zkoušek podzim 2014
Harmonogram maturitních zkoušek, podzimní období pro studenty tříd SO4, DX2 OX3 a MX4 maturující v náhradním termínu školního roku 2013/2014. 
27. 6. Ukončení školního roku, vydání vysvvědčení žákům
I. ročníky 8.00, II. ročníky 9.00, III. ročníky 10.00
25. 6. Ředitelské volno žáků, kteří nekonají doplňkové zkoušky
25. 6. Doplňkové zkoušky teoretické vyučování
1. termín začátek 7.45
20. 6. Ředitelské volno žáků, kteří nekonají doplňkové zkoušky
20. 6. Doplňkové zkoušky z tělesné výchovy
20. 6. IV. pedagogická rada
18. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí
12. 6. Jmenný rozpis závěrečné zkoušky 2014
Jmenný rozpis ZZ pro studenty tříy SE3 školního roku 2013/2014. 
(*.doc; 172 kB; přidáno 12. 6. 2014). 
8. 5. Jmenný rozpis maturit 2014
Jmenný rozpis ústních maturit pro studenty tříd SO4, DX2 OX3 a MX4 maturující v řádném termínu školního roku 2013/2014. 
(*.pdf; 172 kB; přidáno 8. 5. 2014). 
2.5. a 9.5. Ředitelské volno
Všechny ročníky, kromě maturitních.
22. 4. Druhé kolo přijímacího řízení
Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího. Informace o počtu přijímaných studentů naleznete v článku Informace o přijímacím řízení 2014. 
22. 4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu
Seznam rozhodnutí o přijetí ke studiu v prvním ročníku pro školní rok 2014/2015.
(*.pdf; 253 kB; přidáno 22. 4. 2014). 

17. - 21. 4. Velikonoční prázdniny

8. 4. II. schůzka s rodiči

I. ročníky 17.00, ostatní ročníky 16.00. 
27. 3. Doplňkové zkoušky teoretické vyučování - 3. termín 14.00
4. 3. Doplňkové zkoušky teoretické vyučování - 2. termín 14.00

15. - 23. 2. Jarní prázdniny

31. 1. Pololetní prázdniny
30. 1. Předání vysvědčení nebo výpisů z katalogů žákům
 I. ročníky 8.00, II. ročníky 9.00, III. a IV. ročníky 10.00.
29. 1. Hokejové utkání studenti – pedagogický sbor
29., 30. 1. Doplňkové zkoušky praktické vyučování 7.00.
30. 1. Doplňkové zkoušky teoretické vyučování – 1.termín 14.00
22. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí
24. 1. II. pedagogická rada.
17. - 23.1. Lyžařský výcvikový kurz 
10. 1. Shrnutí výsledků maturit 2013
V roce 2013 byla úspěšnost u maturit (celková, jak státní, tak školní části) v jednotlivých předmětech následující:
Předmět
Prospělo u maturity studentů
na SOŠ a SOU Kuřim
Prospělo u maturity studentů
průměrně v ČR
Český jazyk                        
95,6%
97,3%
Matematika
90,9%
87,4%
Anglický jazyk/Ruský jazyk
100%
96,3%
21. 12. - 5. 1. Vánoční prázdniny
20. 12. Vánoční filmové představení
3. - 5. 12. Út - Čt Dny otevřených dveří
Každý den vždy v době 8.00 - 18.00.
1. 12. Harmonogram závěrečných zk. ST3, EL3
písemná zkouška: 3.12.2013, zač. 7.45 škola
praktická zkouška: 4.-6.12.2013, zač.7.00 dílny
svatý týden: 9.12.- 13.12. 2013
ústní zkouška: 16.12.2013, zač.8.00 škola
     Jmenný rozpis závěrečných zkoušek EL3, ST3.
30. 11. Digitální učební materiály
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. zpracovala v rámci šablony III/2 DUMypro tyto oblasti:
Příslušné sady jsou přístupné ve studentské sekci. Rádi je poskytneme na požádání pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR (skolaSem v adrese napište zavináč.zamekkurim.cz).
12. 11. Út I. schůzka s rodiči
I. ročníky v 17.00, ostatní ročníky v 16.00.
 

Zájezd Anglie

Škola pro studenty spoluorganizuje zájezd LONDÝN, OXFORD, Termín: 19.-23.3. 2014. Pro zájemce jsou zde připraveny podrobné informace (pdf) a závazná přihláška. Kontaktní osoba ve škole: Bc. Jana Šimíčková (jana.simickova(zavinac)zamekkurim.cz).

12. 11. Út I. pedagogická rada
26. - 30. 10. Podzimní prázdniny včetně dnů pracovního volna.
 

Preferenční stipendium

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. bude poskytovat od 1. ročníku školního roku 2013/2014 žákům 3- letých učebních oborů

podle těchto pravidel:

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

10. 10. Čt Exkurze Strojírenský veletrh Brno
Sraz 10.00 před hlavní branou výstaviště.
10.9. - 12.9. Schůzka ředitelky s rodiči 
5. 9. Jmenný rozpis maturitních a závěrečných zkoušek
Pro maturanty ze tříd SO4, MX4, DX2, OX3, ST3, EL3.
Pozn.:  praktická zkouška SO4 začíná 7.45, sraz je 7.30 ve škole.
Jmenný rozpis MZ a ZZ 
(pdf *.pdf; 334 kB; přidáno 5. 9. 2013)
2. 9. Zahájení školního roku 2013/2014
2. - 17. 9. Zkoušky, maturity
27. 8.  Nový učebně výchovný plán
Učebně výchovný plán (plán akcí) pro rok 2013/2014.
(pdf *.pdf; 38kB; přidáno 27. 8. 2013)
1. 7. Přejeme všem pěkné prázdniny se spoustou odpočinku
Škola je přes prázdniny otevřena každý den od 8:00 do 16:00. Ale pro jistotu v případě, že se budete chtít zastavit, něco si vyřídit, raději zavolejte dopředu. Telefonní čísla jsou v kontaktech.
30. 6. Digitální učební materiály
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. zpracovala v rámci šablony III/2 DUMypro tyto oblasti:
Příslušné sady rádi poskytneme na požádání pedagogickým pracovníkům ze SŠ v ČR (skolaSem v adrese napište zavináč.zamekkurim.cz).
10. 5. Do naplnění kapacity probíhá druhé kolo přijímacího řízení
Další podrobnosti naleznete v sekci Přijímačky. Nebo na tel.: 541 231 038 a nebo přijďte osobně.
10. 5. Rozpis ústních maturitních zkoušek
Pro maturanty ze tříd SO4, MX4, DX2, OX3.
Jmenný rozpis maturit
(pdf *.pdf; 334 kB; přidáno 10. 5. 2013)
13. - 24. 5. Odborná praxe SO1, SO2, SO3, DX1
22. 4. Rozhodnutí o přijetí ke studiu
Rozhodnutí o přijetí ke studiu v prvním ročníku pro školní rok 2013/2014.
Seznam rozhodnutí o přijetí ke studiu
(pdf *.pdf; 281 kB; přidáno 22. 4. 2013)
13. 4. Maturity jaro 2012, byli jsme úspěšní!
V roce 2012 se dle žebříčku aktualne.cz naše škola umístila v celkové úspěšnosti u státních maturit mezi odbornými školami a učilišti v Jihomoravském kraji na 10. místě (z 54 škol).
Mezi srovnatelnými středními odbornými školami dokonce na 3. místě. Studentům blahopřejeme a děkujeme.
Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/03/01/stredni-skoly-vysledky-maturit/.
20. 3. Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014
Další podrobnosti naleznete v sekci Přijímačky. Nebo na tel.: 541 231 038 a nebo přijďte osobně.
9. 4. Út II. schůzka s rodiči
I. ročníky 17:00, ostatní ročníky 16:00.
28. 3. - 1. 4. Velikonoční prázdniny
21. 3. Aktualizace - Fotky hory
Přidány fotky z lyžařského výcvikového kurzu 2013 do sekce Fotky.
 
18. a 20.3. Generálka státních maturitních zkoušek
23. 2. - 1. 3. Lyžařský výcvikový kurz
11. - 17. 2. Jarní prázdniny
6. 2. Článek Studenti na fyzikálních praktikách MU
Dne 20.12.2012 se studenti prvních ročníků maturitních oborů  zúčastnili pod vedením Ing. Evy Jančové DESS – fyzikálních praktik na půdě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  O tom jaké to bylo si můžete přečíst samostatném v článku ve kterém jsou také umístěny fotky.
6. 2. Článek Kouzlo nebo věda
Ve dnech 3. – 6. 12. 2012 si připravili studenti prvních ročníků maturitních oborů spolu s paní Ing. Evou Jančovou DESS a ve spolupráci s paní zástupkyní Mgr. Janou Čikovovou – demonstrační pokusy ve fyzice určené pro základní školy. Tyto dny byly ve znamení sloganu „ Kouzlo nebo věda?“
Mezi pozvané školy patřily: základní škola Moravské Knínice, základní škola Jungmannova a základní škola Tyršova z Kuřimi.
O tom jaké to bylo si můžete přečíst samostatném v článku ve kterém jsou také umístěny fotky.
6. 2. Aktualizace rozvrh
Byly provedeny změny v rozvrhu hodin.
1. - 3. 2. Pololetní prázdniny
31. 1. Předání vysvědčení nebo výpisů z katalogů žákům
I. ročníky 8:00, II. ročníky 9:00, III. a IV. ročníky 10:00.
30., 31. 1. Doplňkové zkoušky
30., 31.1. Praktické vyučování 7:00.
31.1. Teoretické vyučování – 1.termín 14:00.
30. 1. Hokejové utkání studenti – pedagogický sbor.
23. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí.
3., 4. 1. Ředitelské volno.
22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
21. 12. Vánoční filmové představení.
10.12. Dukovany článek + fotky
Studenti se zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany. O tom jaké to bylo si můžete přečíst samostatném v článku nebo se podívat na fotky.
4. - 6. 12. Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří se uskuteční 4. - 6. 12. 2012 (Út - Čt) Každý den vždy od 8.00 do 18.00 hod.
20. 11. Projekt Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť
Projekt Získání dovedností v programování na CNC
projekt CNC logo
13. 11.  I. schůzka s rodiči
První rodičovské schůzky se uskuteční pro I. ročníky v 17.00, ostatní ročníky v 16.00.
12. 11. Aktualizace rozvrh
Byly provedeny drobné změny v rozvrhu hodin.
Aktuálně: nabídka vzdělávacích kurzů 2012/2013
V sekci kurzy byla zaktualizována nabídka jazykových kurzů (angličtina, němčina, francouzština, ruština), různých počítačových kurzů a kurz Příprava ke studiu architektury, které Vám nabízíme pro tento školní rok.
28. 9. Den pracovního volna.
12. 9. Aktualizace - Fotky vodácký výcvikový kurz Vltava 2012
Přidány fotky z vodáckého výcvikového kurzu Vltava 2012 do sekce fotky.
13. 9. Exkurze Strojírenský veletrh Brno
Sraz 10.00. Pouze pro vybrané třídy.
11. 9. - 13. 9. Schůzka ředitelky s rodiči
11. 9. Út Schůzka Ř s rodiči MX1 (17:00).
12. 9. St Schůzka Ř s rodiči SO1 (17:00).
13. 9. Čt Schůzka Ř s rodiči SE1 (17:00).
6. 9. Studentské volby.
3.- 14. 9. Maturitní zkoušky opravné a náhradní
3. - 7. 9. Státní část regionální.
10.- 12. 9. Praktická část MX4 (dílny 7:00).
10. 9. EP4, SA4, DX2-praktická část (škola 7:45).
13., 14. 9. Ústní část (škola 7:45).
Jmenný seznam maturitní zkoušky EP4 , SA4
(pdf *.pdf; 117 kB; přidáno 1. 9. 2012)
Jmenný seznam maturitní zkoušky MX4, DX2, OX3
(pdf *.pdf; 120 kB; přidáno 1. 9. 2012)
4. - 18. 9. Závěrečné zkoušky opravné a náhradní
4. 9. Písemná část (škola 7:45).
5. - 7. 9. Praktická část (dílny 7:00).
17., 18. 9. Ústní část (škola 7:45).
4. 9.  Seznamovací soustředění prvních ročníků
Ve dnech 4.9. až 6.9. 2012 škola organizuje pro žáky 1. ročníků seznamovací soustředění v rekreačním středisku Prudká (tel. 549 418 742) na Vysočině. Na soustředění budou žáci odjíždět vlakem v úterý 4.9. 2012 v 9.17 hod. Sraz na nádraží ČSD v Kuřimi bude v 9.00 hod. Návrat je plánován opět vlakem ve čtvrtek 6.9.2012, odjezd z Prudké v 12.10 hod, příjezd do Kuřimi 12.42 hod. Pro žáky bude škola nakupovat hromadnou jízdenku.
3. 9.  Zahájení školního roku 2012/2013
I. ročníky 10:00 hod.
všechny ostatní ročníky 8:00 hod.
Dálkové studium všechny ročníky 13:00.
1. 9. Rozvrh pro školní rok 2012/2013
Rozvrh hodin v sekci download pro školní rok 2012/2013 (Rozvrh hodin pro třídy, učitele a učebny denního studia platný od 1. 9. 2012.)
( soubor *.html; aktualizováno průběžně)
1. 9.  Aktualizovány dokumenty
Byly aktualizovány potřebné dokumenty pro nový školní rok 2012/2013.
1. 9.  Nový učebně výchovný plán
Učebně výchovný plán (plán akcí) pro rok 2012/2013.
(pdf *.pdf; 38kB; přidáno 1. 9. 2012)
1. 9.  EU peníze středním školám
Škola se účastní projektu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Letecký snímek školní budovy
Plakát
Přejeme všem pěkné prázdniny se spoustou odpočinku!
Škola je přes prázdniny otevřena každý den od 8:00 do 16:00. Ale pro jistotu v případě, že se budete chtít zastavit, něco si vyřídit, raději zavolejte dopředu. Telefonní čísla jsou v kontaktech.
28., 29. 8. Opravné a doplňkové zkoušky
2. a 3. termín v teoretickém vyučování 8:00.
23., 24. 8.  Opravné zkoušky v praktickém vyučování 7:00
20.- 22. 8. Po - St Povinná příprava k doplňkovým a opravným zkouškám v praktickém vyučování 7:00.
29. 6. Ukončení šk. roku, vydání vysvědčení žákům
I.ročníky  8.00, II. ročníky 9.00, III. ročníky 10.00
28. 6. Doplňkové zkoušky teoretické vyučování - 1. termín (7:45).
28. 6. Ředitelské volno žáků, kteří nekonají doplňkové zkoušky.
25. 6. Po IV. pedagogická rada.
21. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí.
11. 6.  Jmenný rozpis závěrečné zkoušky ST3, EL3
Jmenný seznam termíny - červen 2012.
(pdf *.pdf; 92 kB; přidáno 11. 6. 2012)
14. - 25. 5. Odborná praxe
Třídy SO1, SO2, SO3, DX1.
9. 5. Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení
Podrobnější informace v sekci přijímačky. Nebo na tel.: 541 231 038 a nebo přijďte osobně!
7. 5. Jmenný rozpis maturitní zkoušky třídy EP4, SA4, DX2, MX4, OX3
Jmenný seznam termíny - květen 2012.
(pdf *.pdf; 115 kB; přidáno 7. 5. 2012)
7. 5. Ředitelské volno
2. 5. - 9.5. Maturitní zkouška, státní část
2. 5. MZ státní část – didaktický test, písemná práce čja.
3. 5. MZ státní část – didaktický test, písemná práce aja.
4. 5. MZ státní část – didaktický test mat.
7. 5. MZ státní část – didaktický test, písemná práce nja.
9. 5 St MZ státní část – didaktický test, písemná práce rja.
9. - 11. 5. Praktická MZ z odborného výcviku MX4.
11. 5. Praktická MZ z odborných předmětů EP4.
2. 5. Sportovní den – plavání
30. 4. Ředitelské volno
26. 4. Uzavření klasifikace
EP4, SA4, MX4, DX2, OX3.
10. 4. Út II. schůzka s rodiči
I. ročníky 17.00, ostatní ročníky 16.00.
5. - 9. 4. Velikonoční prázdniny
24. 3.  Aktualizován učebně výchovný plán
Učebně výchovný plán (plán akcí) pro rok 2011/2012.
(pdf *.pdf; 38kB; přidáno 24. 3. 2012)
5. 3. Aktualizace harmonogram maturitních a závěrečných zkoušek školního roku 2011/2012
Harmonogram maturitních zkoušek
Harmonogram závěrečných zkoušek
(pdf *.pdf; akutalizováno 5. 3. 2012)
5. 3. Rozpis konzultací dálkového studia 2. pololetí školního roku 2011/2012
Rozpis konzultací OX1, OX2 OX3
(pdf *.pdf; aktualizováno 5. 3. 2012)
13. 2.  Změny v rozvrhu
Byly provedeny drobné změny v rozvrhu, aktuální rozvrh naleznete v sekci Dokumenty.
( soubor *.html; aktualizováno průběžně)
9. 2. Aktualizace - Fotky hory a hokej
Přidány fotky z lyžařského výcvikového kurzu a hokeje v Nedvědici 2012 do sekce Fotky.
31. 1. Informace o přijímacím řízení
Naleznete v sekci Přijímačky.
( soubor *.html; aktualizováno průběžně)
6. - 12. 2.  Jarní prázdniny
3. - 5. 2. Pololetní prázdniny
31. 1. Předání vysvědčení nebo výpisů z katalogů žákům
(I. roč. 8.00, II. roč. 9.00, III. a IV. roč. 10.00).
30. 1. Po Hokejové utkání studenti – pedagogický sbor
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
22. 12. Ředitelské volno.
21. 12. Vánoční program ve škole (7:45)
Konkrétní čas zahájení programu sdělí třídní učitel.
6. - 8. 12. Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří proběhnou 6. - 8. 12. 2011 (út-čt). Každý den vždy od 8:00 do 18:00.
13.,14.,15. 12. Opravné závěrečné zkoušky v PV
Opravné závěrečné zkoušky v praktickém vyučování 13. - 15. 12. od 7:00 do 13:30.
15. 11. Út I. schůzka s rodiči
I. ročníky v 17:00, ostatní ročníky v 16:00
26. - 30. 10. Podzimní prázdniny
5. 10. Slavnostní vyřazení maturantů
Předání vysvědčení maturantům podzimního termínu. Uskuteční se v sále školy v 14:30.
Úspěšné podzimní maturity na zámku
Ve dnech 15. – 21. 9. 2011 proběhlo na SOŠ a SOU Kuřim podzimní kolo maturitních zkoušek. Naše škola byla vybrána jako spádová škola, takže státní část zde konali i žáci z jiných středních škol zejména z regionu Boskovicka, Blanenska a Tišnovska.
Z naší školy v tomto termínu maturovalo jedenáct studentů, kteří uzavírali poslední ročník až do 31.8.2011. Proto byl tento termín jejich prvním termínem. Dále pět studentů, kteří neuspěli v některé z dílčích zkoušek v termínu jarním.
Výsledky naší školy byly opět velmi potěšující. Z pěti studentů, kteří konali dílčí opravné státní zkoušky, neprospěla jedna studentka z anglického jazyka. Z jedenácti studentů, kteří byli u maturit poprvé, všichni vykonali všechny části státní i profilové zkoušky úspěšně s výjimkou jednoho nešťastníka, který se dostavil na státní zkoušku z českého jazyka o den později. V této zkoušce tak neprospěl a bude muset dokončit svoji maturitu až v jarním termínu 2012. Celková bilance maturitní zkoušky naší školy v podzimním termínu ve státní části vyplývá z tabulky:
                            počet zkoušených       z toho neprospělo
Český jazyk a literatura       14                  1 student 7,1 %
Anglický jazyk                     8                   1 student 12,5 %
Matematika                        6                    všichni uspěli

MŠMT dosud nezveřejnilo celkové výsledky, nicméně z krátkých zpráv z médií je patrné, že se opět pohybujeme, zejména v oblasti škol stejného zaměření, vysoce nad průměrem ČR. Po zveřejnění výsledků ze strany MŠMT se k tomuto tématu vrátíme.
4. 10. Exkurze Strojírenský veletrh Brno (10:00).
Pro vybrané strojírenské obory.
28. 9. Den pracovního volna.
16. 9. Sportovní den.
13.-22. 9. Schůzka ředitelky s rodiči
22. 9. Schůzka ředitelky s rodiči  SE1 (17:00).
14. 9. Schůzka ředitelky s rodiči SO1 (17:00).
13. 9. Schůzka ředitelky s rodiči MX1 (17:00).
5. 9. Jmenný rozpis závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek opravných a náhradních termínů školního roku 2010/2011
Jmenný seznam opravné a náhradní termíny - září 2011.
(pdf *.pdf; 115 kB; přidáno 5. 9. 2011)
1. 9. Zahájení nového školního roku
I. ročníky 10:00 hod.
všechny ostatní ročníky 8:00 hod.
23. 8. Rozvrh pro školní rok 2011/2012
Rozvrh hodin v sekci download pro školní rok 2010/2011 (Rozvrh hodin pro třídy, učitele a učebny denního studia platný od 1. 9. 2011.)
( soubor *.html; aktualizováno průběžně)
29. 7. Rozpis opravných a náhradních maturitních a závěrečných zkoušek školního roku 2010/2011
Opravné a náhradní termíny - termín září 2011.
(pdf *.pdf; 115 kB; přidáno 29. 7. 2011)
8. 7. Aktualizace - Fotky vodácký výcvikový kurz Vltava 2011
Přidány fotky z vodáckého výcvikového kurzu Vltava 2011 do sekce fotky.
30. 6. Maturanti naší školy dosáhli nadprůměrných výsledků. Všem úspěšným blahopřejeme!
Celková úspěšnost našich studentů byla ve státních maturitách 2011 nadprůměrná. Neúspěšnost byla pouze 13,6% oproti celostátnímu průměru 19,5%, ve kterém jsou ovšem započítány i například gymnázia. Podrobnější informace naleznete v článku o výsledcích maturit 2011.
Starší aktuality