Informace o Zlobici přesunuty na www.novinyzlobice.cz

Zlobice

Zlobice – noviny pro Kuřim a okolí je zaměřená na region Kuřimi a nejbližšího okolí. Jde měsíčník formátu A4 s barevným vnějším dvojlistem o rozsahu 36 – 48 stran. Vychází v nákladu 1.100 – 1.300 ks, remitenda se pohybuje od 0 – 200 ks, je tedy kupován v průměru 1/2 kuřimských domácností. V regionu Kuřimi jde o nejčtenější periodikum. Je v prodeji ve vybraných kuřimských obchodech. V elektronické podobě ho lze odebírat s pomocí systému Alza Media. Vychází zpravidla první nebo poslední pátek v měsíci. O prázdninách vychází prázdninové dvojčíslo. Prodejní cena jednoho čísla je 10,- Kč v tiskové podobě a 9,- Kč v elektronické podobě.

Vydavatel:

adresa: SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Zlobice – noviny pro Kuřim a okolí Křížkovského 48, 664 34 Kuřim tel: 541 231 038 e-mail: zlobice@zamekkurim.cz fax: 541 264 788 kontaktní osoba: Pavla Vítová

Redakce:

adresa: Zlobice – noviny pro Kuřim a okolí
Jiří Brabec – šéfredaktor

Na Loučkách 1210, 664 34 Kuřim
tel: 541 231 312
e-mail: brabec@zln.cz
kontaktní osoba: Jiří Brabec

Seznam prodejních míst v Kuřimi
 • Stánek Soukupová Jindřiška (vedle bývalé cukrárny), stánek v areálu TOS Kuřim.
 • Trafika Vintr, Legionářská 587
 • Trafika nádraží ČD
 • KME – elektro, domací potřeby, Tyršova 16
 • AB Oil – benzinová pumpa, Tyršova
 • Drogerie Marek, Legionářská 671
 • Potraviny DOKA, Jungmanova 908
 • Potraviny Fikar – Hypokredit, nám. 1 května 1306
 • Tabák, areál KIK
 • Online na Alza Media
Zlobice je dostupná i on-line. Vychází pravidelně na systému Alza Media. Aktuální číslo je možné zakoupit za 9 Kč, zpravidla o den dříve (ve čtvrtek) než vyjde Zlobice na stánku. Za 90 Kč je možné si předplatit Zlobici on-line na celý rok.

Aktuální a archivní čísla Zlobice on-line

Archivní čísla jsou dostupná také na systému Alza Media a jsou uveřejněna zdarma.

číslo distribuce číslo distribuce
1. 5. 1. 7, 8. 29. 6.
2. 2. 2.
3. 2. 3. 9. 31. 8.
4. 6. 4. 10. 5. 10.
5. 4. 5. 11. 2. 11.
6. 1. 6. 12. 30. 11.

Změna termínů z technických či jiných závažných důvodů je možná.

Je možné předávat osobně, poštou nebo e-mailem u vydavatele nebo v redakci novin nejpozději do 10 dnů před distribucí příslušného čísla. Redakce a vydavatel si vyhrazují právo příspěvek nepřijmout, zejména, pokud by jeho zveřejnění odporovalo zákonům nebo dobrým mravům či bylo pro čtenáře nezajímavé. Nevyžádané materiály se nevracejí, příspěvky se nehonorují, důvody neuveřejnění se nesdělují. Redakce si dále vyhrazuje právo na běžnou redakční úpravu textu, případně na jeho krácení, což bude uvedeno v poznámce k textu.
Na základě telefonické objednávky u vydavatele, sdělení adresy a úhrady předplatného ve výši 31,- Kč (21 Kč poštovné + 10 Kč Zlobice) za 1 kus novin je možné sjednat zasílání poštou v následný pracovní den po dni distribuce.
Občanskou inzerci uveřejňujeme zdarma. Inzerát uveřejňujeme pouze jednou, chce-li jej inzerent zopakovat, musí jej podat znovu. Redakce neručí za serióznost inzerentů, vyhrazuje si ale právo inzerát nepřijmout, pokud by jeho uveřejnění odporovalo zákonům nebo dobrým mravům. V občanské inzerci neuveřejňujeme inzeráty delší, než 10 řádků čtvrtinového sloupku (320 znaků i s mezerami). Rovněž zde neuvádíme inzeráty, kde je vysoká pravděpodobnost, že zadavatelem je realitní kancelář nebo její kontaktní osoba. Případné objednávky lze učinit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem u vydavatele nebo v redakci novin nebo osobně v Klubu Kotelna, Popkova 1012, Kuřim. Dále také vyplněním následujícího formuláře.

 


[recaptcha]

formát rozměr šířka x výška v mm cena dle četnosti uveřejnění
1 krát 2-5 krát 6-10 krát 11 krát
1/1 174 x 245 3 800 3 420 3 040 2 850
1/2 174 x 121 nebo 85 x 245 1 900 1 710 1 520 1 425
1/4 85 x 121 nebo 174 x 60 1 000 900 800 750
1/10 85 x 50 500 450 400 375
1/24 55 x 28 200 180 160 150

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

 • Za barevné provedení inzerátu na poslední straně se připočítá 75% přirážka.
 • Za barevné provedení inzerátu na druhé a předposlední straně se připočítá 50% přirážka.
 • Za barevné provedení inzerátu na první straně se připočítá 100% přirážka a je možná jen u malých inzerátů a po dohodě.
 • Po dohodě je možno zadat i nestandardní rozměry, cena pak odpovídá ploše inzerátu.
 • Pro inzerci nabízených pracovních míst poskytujeme 30% slevu.
 • Při celoroční inzerci možnost dalších reklamních služeb v ceně.
 • Nabízíme další služby:  – vkládaná inzerce, reklamní články a fotografie, návrhy textů a grafické zpracování.
 • Inzerce kulturních, sportovních a občanských akcí je zdarma.
 • Společenská kronika (občanské oznámení: narození, svatby, životní výročí, úmrtí a pod.) je zdarma.
Podklady pro inzerci zasílejte na zlobice@zamekkurim.cz.

 • Pro černobílé inzeráty posílejte přesný rozměr dle tabulky ceníku, obraz ve stupních šedi, 300 dpi. Ideálně tiskové PDF, ale může být i JPG (Ai, Psd).
 • Pro barevné inzeráty posílejte přesný rozměr dle tabulky ceníku, obraz v CMYK, 300 dpi. Ideálně tiskové PDF, ale může být i JPG (Ai, Psd).
 • Rozměry pro celostránkovou inzerci jsou 210 x 297 mm + 3 mm na ořez, CMYK, 300 dpi. Ideálně tiskové PDF, ale může být i JPG (Ai, Psd). U celostránkové inzerce musí být hrubý formát inzerátu na spad (před ořezem) na spadových stranách rozšířen o 3 mm a zároveň 3 mm dovnitř inzerátu od ořezu nesmějí být umístěny žádné podstatné informace, neboť mohou být při technologickém zpracování oříznuty.

Jednoduché inzeráty jsme schopni zpracovat a vytvořit.

 • fotografie – originál, černobílé i barevné, max. formát A4, v elektronické podobě ve formátech JPEG, PNG.
 • loga – originál, kvalitní pérové podklady 1:1, max. formát A4, v elektronické podobě ve formátech EPS, AI, vektorové PDF, WMF, TIFF.
 • text – plný a  čitelný strojopis, text v  elektronické podobě zpracovaný v  MS Word, soubor s koncovkou *.doc nebo *.docx. Obrázky lze vkládat do dokumentu aplikace MS Word, ale je NUTNO je navíc poslat samostatně ve výše zmíněných formátech.
Případné objednávky lze učinit osobně v redakci novin nebo osobně, písemně, faxem nebo e-mailem u vydavatele novin nejpozději do 10 dnů před distribucí příslušného čísla (vzor objednávky pro firemní inzerci).
* Při jednorázové inzerci: na základě faktury převodem nebo hotově u vydavatele po zveřejnění inzerátu.

* Při vícečetné inzerci: na základě faktury převodem nebo hotově u vydavatele postupně za příslušné zveřejnění.

Vzor: Objednávka firemní inzerce ve formátu *.doc

Informace o Zlobici přesunuty na www.novinyzlobice.cz