Zlobice

Zlobice – noviny pro Kuřim a okolí je zaměřená na region Kuřimi a nejbližšího okolí. Jde měsíčník formátu A4 s barevným vnějším dvojlistem o rozsahu 36 – 48 stran. Vychází v nákladu 1.100 – 1.300 ks, remitenda se pohybuje od 0 – 200 ks, je tedy kupován v průměru 1/2 kuřimských domácností. V regionu Kuřimi jde o nejčtenější periodikum. Je v prodeji ve vybraných kuřimských obchodech. V elektronické podobě ho lze odebírat s pomocí systému Alza Media. Vychází zpravidla první nebo poslední pátek v měsíci. O prázdninách vychází prázdninové dvojčíslo. Prodejní cena jednoho čísla je 10,- Kč v tiskové podobě a 9,- Kč v elektronické podobě.

Vydavatel:

adresa: SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Zlobice – noviny pro Kuřim a okolí Křížkovského 48, 664 34 Kuřim tel: 541 231 038 e-mail: zlobice@zamekkurim.cz fax: 541 264 788 kontaktní osoba: Pavla Vítová

Redakce:

adresa: Zlobice – noviny pro Kuřim a okolí
Jiří Brabec – šéfredaktor

Na Loučkách 1210, 664 34 Kuřim
tel: 541 231 312
e-mail: brabec@zln.cz
kontaktní osoba: Jiří Brabec

Seznam prodejních míst v Kuřimi
  • Stánek Soukupová Jindřiška (vedle bývalé cukrárny), stánek v areálu TOS Kuřim.
  • Trafika Vintr, Legionářská 587
  • Trafika nádraží ČD
  • KME – elektro, domací potřeby, Tyršova 16
  • AB Oil – benzinová pumpa, Tyršova
  • Drogerie Marek, Legionářská 671
  • Potraviny DOKA, Jungmanova 908
  • Potraviny Fikar – Hypokredit, nám. 1 května 1306
  • Tabák, areál KIK
  • Online na Alza Media
číslo distribuce číslo distribuce
1. 5. 1. 7, 8. 29. 6.
2. 2. 2.
3. 2. 3. 9. 31. 8.
4. 6. 4. 10. 5. 10.
5. 4. 5. 11. 2. 11.
6. 1. 6. 12. 30. 11.

Změna termínů z technických či jiných závažných důvodů je možná.

Občanskou inzerci uveřejňujeme zdarma. Inzerát uveřejňujeme pouze jednou, chce-li jej inzerent zopakovat, musí jej podat znovu. Redakce neručí za serióznost inzerentů, vyhrazuje si ale právo inzerát nepřijmout, pokud by jeho uveřejnění odporovalo zákonům nebo dobrým mravům. V občanské inzerci neuveřejňujeme inzeráty delší, než 10 řádků čtvrtinového sloupku (320 znaků i s mezerami). Rovněž zde neuvádíme inzeráty, kde je vysoká pravděpodobnost, že zadavatelem je realitní kancelář nebo její kontaktní osoba. Případné objednávky lze učinit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem u vydavatele nebo v redakci novin nebo osobně v Klubu Kotelna, Popkova 1012, Kuřim. Dále také vyplněním následujícího formuláře.