Přijímací řízení

AKTUÁLNĚ k přijímacímu řízení

Ahoj milí uchazeči o studium na naší škole. Jsme si vědomi, že máte v těchto dnech spoustu otázek.

Všem, co poslali přihlášku, moc děkujeme a těšíme se na vás. Všichni už byste měli doma mít od nás dopis s registračním číslem.

U MATURITNÍCH OBORŮ:
 • Dle přijatého zákona  přijímací zkoušky budou uskutečněné nejdříve 14. dní po ukončení karantény. Současný předpoklad ukončení karantény je půlka května. Přijímací řízení bude jen jednokolové a jeden náhradní termín z důvodu nemoci. 
 • Jako aspoň malinkou pomoc dole na této stránce máme staré přijímací testy, aby jsi si mohl procvičovat.

U UČEBNÍCH OBORŮ:

 • Do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Ale rozhodnutí o přijetí lze, podle platné vyhlášky, poslat až po 22. 4. Každopádně s přijetím na učební obor můžeš počítat.

Pokud by bylo potřeba kontaktujeme tě s aktuálními informacemi. Nebo když budeš něco potřebovat vědět, neboj se nás kdykoliv kontaktovat.

A pokud jsi si přihlášku k nám ještě nepodal, ale chtěl bys k nám, tak stále můžeš. Máme pár volných míst ve druhém kole.

Pevné nervy a zdraví všem přeje Vojtěch Novotný, ředitel školy

Druhé kolo přijímacího řízení – volná místa

Název oboru
Délka vzdělávání (let)
Způsob ukončení
Přijímací zkoušky
Volná místa
4
Maturita
15
4
Maturita
12
4
Maturita
8
4
Maturita
11
3
Závěrečná zkouška
8
3
Závěrečná zkouška
10

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na ředitelství školy je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, který může být uchazeči předán nebo zaslán na základně osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání v kanceláři školy (541 231 038, skola@zamekkurim.cz).
Uchazeči budou přijímání v druhém kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek do naplnění volných míst při splnění obecných podmínek přijímacího řízení.


O přijímacích zkouškách

Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. U maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z ČJ a MAT. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, přijati budou všichni zdravotně způsobilí zájemci až do naplnění všech míst (30 žáků).

Přijímací zkoušky pro maturitní obor se konají pouze v prvním kole. V druhém kole budou přijati všichni uchazeči až do naplnění kapacity oborů.

Pokud se chceš podívat, jak to u nás vypadá, zeptat se na podrobnosti o studiu, promluvit si s našimi studenty, zastav se na Dny otevřených dveří.

Kompletní dokument Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, se všemi podrobnostmi přijímacího řízení ke stažení v pdf.

Máme
0%
úspěšnost u maturit
Ve třídě je průměrně
0
studentů
Učíme se na
0
počítačích
Ve škole je
0%
dívek
Žáci hodnotí učitele
1,0.1
průměrně známkou

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech – 12. dubna 2019 nebo 15. dubna 2019. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká. V obou případech ti okolo 12. března pošleme dopis, kde ti vše vysvětlíme.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

Školné


Jsme malou soukromou školou, a právě díky tomu můžeme nabízet co nejlepší servis všem našim žákům. U učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář školné není. U maturitního oboru Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik po dobu trvání rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání se školné také neplatí (při skončení max 5000 Kč/rok).

Roční školné u oborů IT a EP najdeš v tabulce vpravo. Slevu na školném mají studenti, kteří bydlí ve školním ubytování, dojíždí z daleka nebo pochází z rodiny s nízkými příjmy. Snažíme se, aby školné v žádném případě nebylo překážkou pro to, aby u nás kdokoliv studoval. Dlouhodobě má slevu na školném zhruba 60 % studentů. Pokud máš jakýkoliv dotaz ke školnému, napiš nám!


Obor
roční školné
Informační technologie
7 000 Kč
Ekonomika a podnikání
7 000 Kč
Mechanik seřizovač
5 000 Kč (0 Kč dle  rozvojového programu)
Mechanik elektrotechnik
5 000 Kč (0 Kč dle  rozvojového programu)
Obráběč kovů
0 Kč
Elektrikář
0 Kč

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na webu Jednotná přijímací zkouška

 • Nezapomeň na zápisový lístek

 • Pokud jsi přijat, gratulujeme. Máš deset dnů na to abys do školy doručil zápisový lístek. Ten obdržíš na základní škole, kterou navštěvuješ. Pro ty, co ZŠ nenavštěvují a pro cizince vydá zápisový lístek krajský úřad dle místa trvalého bydliště. Jak ho vyplnit? Mrkni na vzor.

 • Potřebuješ více informací?


  Kontaktuj nás


  SOŠ a SOU KUŘIM s.r.o.

  Křížkovského 48/2; Kuřim 664 34

  +420 541 231 038     skola@zamekkurim.cz


  Něco tě zajímá? Tak se rovnou zeptej: