Přijímací řízení

Upozornění k přijímacímu řízení
Máme poslední volná místa pro druhé kolo přijímacího řízení.
Přijetí ve druhém kole je bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity školy.
Volejte 541 231 038 nebo pište na skola@zamekkurim.cz.
Nebo rovnou pošlete přihlášku.
Aktualizováno 1. 7. 2018

Volná místa pro druhé kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, s v. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platných zněních, vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání (absolventy ZŠ), pro studium řádné a denní a pro obory vzdělání a počty přijímaných uchazečů:

Název oboru Délka vzdělávání (let) Způsob ukončení Počet volných míst v druhém kole Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Informační technologie 4 Maturita 7
Ekonomika a podnikání 4 Maturita 8
Mechanik
elektrotechnik
4 Maturita 10
Mechanik seřizovač 4 Maturita 8
Elektrikář 3 Závěrečná zkouška 6
Obráběč kovů  3 Závěrečná zkouška 6

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na ředitelství školy je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, který může být uchazeči předán nebo zaslán na základně osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání v kanceláři školy (541 231 038, skola@zamekkurim.cz).

Uchazeči budou přijímání v druhém kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek do naplnění volných míst při splnění obecných podmínek dle bloku II.


Výsledky prvního kola přijímacího řízení
Výsledky prvního kola přijímacího řízení naleznete v sekci nástěnka.

První kolo přijímacího řízení

Abys mohl(a) studovat maturitní obor, musíš mít úspěšně ukončené základní vzdělání. Na elektrikáře a obráběče ale nemusíš!

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných
žáků
Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Informační technologie 4 Maturita 30
Ekonomika a podnikání 4 Maturita 30
Mechanik
elektrotechnik
4 Maturita 30
Mechanik seřizovač 4 Maturita 30
Elektrikář 3 Závěrečná zkouška 30
Obráběč kovů 3 Závěrečná zkouška 30

O přijímacích zkouškách

Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. U maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z ČJ a MAT. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, přijati budou všichni zdravotně způsobilí zájemci až do naplnění všech míst (30 žáků).

Přijímací zkoušky pro maturitní obor se konají pouze v prvním kole. V druhém kole budou přijati všichni uchazeči až do naplnění kapacity oborů.

Pokud se přihlásíš na SOŠ SOU Kuřim, souhlasíš s příspěvkem na provoz školy, který je pro školní rok 2018/2019 stanoven podle tabulky níže. Jedná se o maximální roční výši příspěvku, kterou budeš muset během studia zaplatit.

Oficiální dokument Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, vetně vyhlášení druhého kola přijímacího řízení ke stažení v pdf.

Roční školné


Jsme malou soukromou školou, a právě díky tomu můžeme nabízet co nejlepší servis všem našim žákům.

U učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář školné není. U maturitního oboru Mechanik seřizovač v současnosti také ne.  Roční školné u ostatních oborů najdeš v tabulce vpravo.

Slevu na školném mají studenti, kteří bydlí v domově mládeže, dojíždí z daleka nebo pochází z rodiny s nízkými příjmy. Snažíme se, aby školné v žádném případě nebylo překážkou pro to, aby u nás kdokoliv studoval. Dlouhodobě má slevu na školném zhruba 60 % studentů. Pokud máš jakýkoliv dotaz ke školnému, napiš nám!


Informační technologie 7 000 Kč
Ekonomika a podnikání 7 000 Kč
Mechanik seřizovač 0 Kč (dle  dotace)
Mechanik elektrotechnik 5 000 Kč
Obráběč kovů 0 Kč
Elektrikář 0 Kč

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. 2018. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech – 12. dubna 2018 nebo 16. dubna 2018. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na webu Nová Maturita

 • Zůstaň s námi ve spojení

 • Pokud chceš o škole vědět více a dostávat užitečné rady, třeba jak na přijímací řízení, tak jednou za čas Ti můžeme poslat mail s novinkami na škole a praktickými informacemi. Stačí, když se zaregistruješ.

 • Potřebuješ více informací?


  Kontaktujte nás


  SOŠ a SOU KUŘIM s.r.o.

  Křížkovského 48/2
  Kuřim 664 34

  +420 541 231 038
  skola@zamekkurim.cz