Příprava ke zkouškám v praktickém vyučování

Od 20. – 22. 8. 2018 od 7.00 probíhá příprava k doplňkovým a opravným zkouškám v praktickém vyučování.