Velikonoční prázdniny

Od 18. 4. 2019 do 22. 4. 2019 probíhají velikonoční prázdniny včetně dnů pracovního volna.