Úspěchy našich žáků v matematické soutěži

V březnu 2019 se žáci naší školy účastnili
Celostátní matematické soutěže učňovských oborů.
Žáci 3. ročníku učňovského oboru dosáhli
ve své kategorii velmi pěkného umístění.
Jiří Kostelenec se umístil na celkovém 12. místě a
David Roblík na celkovém 9. místě
v rámci České republiky. Blahopřejeme.