Pedagogická rada

IV. pedagogická rada se uskuteční v pátek 21. 6. 2019.