Závěrečné zkoušky – písemná část

Písemná část závěrečných zkoušek se koná v pondělí 3. 6. 2019. Zkoušky začínají v 7.30 hod. ve škole.