Závěrečné zkoušky – praktická část

Praktická část závěrečných zkoušek se koná v termínu 4. – 6. 6. 2019. Začátek je v dílnách vždy v 7.00 hod.