Rozpis zahájení 2. 9. 2019

8.00

učebna            třída         třídní učitel

2                          SE2                     My

10                        SO3                    Ku

9                          SO4                    Ne

12                         SE3                     Pv

13                        IT2                       Ho

aja1                    MX3                   Zá

fyz                      MX4                   Pa

tech                   EM2                    Kv

 

 

Zahájení v 10.00:

10                        EM1                     Sí

12                         SE1                      Pv

9                          IT1                        Pe