Pedagogická rada

II. pedagogická rada se uskuteční ve středu 22. 1. 2020.