24.2.2020 evakuace školy

V Kuřimské hoře byla objevena bomba z II. světové války. Pyrotechnik vyhlásil bezpečnostní perimetr, jehož součástí je Škola – zámek. Z bezpečnostních důvodů se tedy teoretická výuka 24.2.2020 ruší. Praktické vyučování zůstává beze změny (kromě oboru IT, kterému praxe také odpadá).