Pedagogická rada

III. pedagogická rada se uskuteční v úterý 7. 4. 2020.