Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.

Rozmístění  tříd  na zahájení 1. 9. 2020

v 8:00 začíná:

učebna            třída         třídní učitel

2                          SO4                    Ku

9                          EP2+MX2          Sí

10                         IT2                       Pe

12                         SE3                     Pv

13                         SO3                    Ho

aja1                     MX3+MX4        Zá

v 9:00 začíná:

2                          SE1                      Pa

12                         SE2                     Pv

v 10:00 začíná:

2                          MX1                     Pa

9                          SO1                     On

10                         IT1                        Mo

Přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce.