Výuka praktického vyučování 5. – 16. 10. 2020

Obory SOU mají v praktickém vyučování rozvrh beze změn (ME, MS, OK, EL).

1. a 2. ročníky IT oboru místo 2 x 3 hodin odpoledne na 14 dní mají praktické vyučování 1 x 6 hodin dopoledne na 14 dní dle rozpisu: