Zrušení praktické výuky

Opatření ředitele v souvislosti nařízením vlády

Na základě usnesení vlády ze dne 12.10.2020 se od 14.10.2020 ruší praktická výuka (odborný výcvik), včetně náhradního rozvrhu praxe pro obory IT.

Teoretická výuka zůstává nadále distanční, v nezměněné podobě.

 

V Kuřimi 13.10.2020

Ing. Vojtěch Novotný

ředitel