Skupinové konzultace k praktickým zkouškám

Pro žáky tříd MX4, SO4 a SE3 jsme od 19. 4. 2021 nachystali skupinové konzultace šesti žáků, které jim pomohou v přípravě hlavně k praktickým částem jejich MZ a ZZ. Podrobnosti ti, kterých se to týká, najdou ve zprávách Komens v školním informačním systému. Účast na těchto skupinových konzultacích je sice pro žáky dobrovolná, ale vzhledem k blížícím se praktickým maturitním zkouškám Vám účast velmi doporučujeme.