SOŠ a SOU Kuřim vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, na ředitelství školy (osobně, poštou, el. podepsaným emailem, datovou schránkou). Přihláška by měla mít potvrzené známky ze ZŠ nebo se stavte osobně s vysvědčeními a ověření provedeme u nás ve škole.
Uchazeči o studium všech nabízených oborů budou přijímaní v druhém kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek do naplnění volných míst. Více informací na stránce přijímací řízení. 

Těšíme se na Vás! Tým SOŠ a SOU Kuřim.