Rodičovské schůzky

  1. schůzka s rodiči – 16. 11. 2022 Třída Třídní učitel Čas Učebna IT1A Ing. Hort 17:00 U2 IT1B Ing. Domanský 17:00 U10 EP1 Mgr. Suchá 16:00 U13 MX1 Mgr. Krajčovičová 17:00 U13 SE1 Ing. Pavlíček Z. 17:00 TECH IT2A Ing. Kulíková 17:00 U11 IT2B Mgr. Kučera 16:00 FYZ EP2 Ing. Smíšková 16:00 U12 MX2 Ing. Pavlíček Z. 16:00 …

Bakaláři – školní systém porucha opravena

Po instalaci automatické systémové aktualizace od Microsoftu do Windows Server došlo k nefunkčnosti webového rozhraní školního informačního systému Bakaláři. Problém byl nalezen a opraven. Nyní by již mělo být vše funkční. Za výpadek se omlouváme.  

Kdo kde zahajuje 1.9.2022?

Třída Třídní učitel Čas Učebna IT1A Ing. Hort 10:00 2 IT1B Ing. Domanský 10:00 11 EP1 Mgr. Suchá 10:00 13 MX1 Mgr. Krajčovičová 10:00 9 SE1 Ing. Pavlíček Z. 10:00 12 IT2A Ing. Kulíková 8:00 9 IT2B Mgr. Kučera 10:00 10 EP2 Ing. Smíšková 8:00 12 MX2 Ing. Pavlíček Z. 8:00 Aja 2 SE2 Mgr. Novotná 8:00 11 IT3 Ing. …

SOŠ a SOU Kuřim vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je u oborů IT a EP do 11.5.2022 u oborů ME, MS, OK, EL průběžně naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise (ke stažení v pdf ), doručením na ředitelství školy (osobně, poštou, el. podepsaným emailem, datovou schránkou). Přihláška by měla mít potvrzené známky ze ZŠ nebo se stavte osobně …

Výsledky přijímacího řízení zveřejněny

Na stránce s informacemi o přijímacím řízení. byly zveřejněny výsledky prvního kola přijímacího řízení do maturitních i učebních oborů.   Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním Zápisového lístku do školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od data, kdy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Všem přijatým gratulujeme! Těšíme se …

Přijímací zkoušky

Dne 12. dubna a 13. dubna 2022 nás čekají přijímací zkoušky do maturitních oborů naší školy. Přejeme všem uchazečům hodně štěstí a těšíme se na Vás! ✊✊ Podrobné instrukce jste již obdrželi, pokud by Vám přesto něco nebylo jasné, zavolejte nebo napište. 📲

ROZMÍSTĚNÍ TŘÍD třídní schůzky 5. 4. 2022

    Třída   Třídní učitel Čas Učebna IT1A Ing. Kulíková 17:00 U9 IT1B Mgr. Kučera 17:00 U10 EP1 Ing. Smíšková 17:00 U12 MX1 Ing. Pavlíček Z. 16:00 TECH SE1 Ing. Pavlíček Z. 16:00 TECH IT2 Ing. Montag 17:00 AJA1 SO2 Ing. Brymová 16:00 U10 MX2 Ing. Pavlíček L. 16:00 U2 SE2 Ing. Pavlíček L. 17:00 U2 IT3 Mgr. Perplová …

TE Connectivity Kuřim podporuje technické vzdělávání

V lednu jsme dostali 3000 amerických dolarů na nákup učebních pomůcek pro technické vzdělávání od TE Connectivity Kuřim. Za které velmi děkujeme. 💸 TE Kuřim se tak dlouhodobě podílí na zkvalitnění podmínek studia a chce zvýšit zájem studentů o technické obory. 🧑‍💻 Jen TE Kuřim aktuálně nabízí na https://te.jobs.cz/kurim/ desítky volných pozic.🦾 Absolventi školy si tak mohou být jistí, že …