SOŠ a SOU Kuřim vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, na ředitelství školy (osobně, poštou, el. podepsaným emailem, datovou schránkou). Přihláška by měla mít potvrzené známky ze ZŠ nebo se stavte osobně s vysvědčeními a ověření provedeme u nás ve škole.Uchazeči o studium všech nabízených oborů budou přijímaní v druhém …

Dopis ředitele školy pro žáky k zahájení prezenční výuky v teoretickém vyučování od 24. 5. 2021

Dopis ředitele školy pro žáky k zahájení prezenční výuky v teoretickém vyučování od 24. 5. 2021  V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR je i na naší střední škole od 24. 5. 2021 plně obnovena prezenční výuka i v teoretickém vyučování. Tato výuka poběží dle stávajících rozvrhů a týká se všech oborů a ročníků na škole. Prosím, sledujte hned od pondělí …

Přijímačky výsledky – druhé kolo volná místa

Na www.zamekkurim.cz/prijimaci-rizeni jsme zveřejnili výsledky přijímaček. ? Máme ještě pár volných míst ??v druhém kole přijímacího řízení, zájemci o studium na naší škole najdou informace také na uvedené stránce. Všem přijatým gratulujeme a budeme se na ně těšit. ?

Didaktické testy

Tak jsme se spolu s maturanty konečně dočkali! Od pondělí 24. května do středy 26. května se bude konat první část maturitní zkoušky – budou se psát didaktické testy. Všem držíme palce!

Obnovená praktická výuka

Od pondělí 26. 4. 2021 je plně obnovena prezenční výuka v praktickém vyučování (předměty Ovýc, Prax). ?‍??‍?Tato výuka bude dle vašich stávajících rozvrhů při dodrženi hygienických protiepidemických pravidel. ? Milí žáci, společně s ostatními pedagogy věříme, že si uvědomujete vážnost situace a že se v maximálním počtu prezenční praktické výuky aktivně zúčastníte, abychom mohli vás mohli doučit potřebným dovednostem vašich oborů. ?‍♂️ …

Třídní rodičovské schůzky on-line

Osobní setkání nic nenahradí, ale v této době to stále není možné, tak jak jsme si již zkusili na podzim, tak i na jaře se třídní schůzky uskuteční on-line.?V úterý 20. 4. čas zpravidla v 17:00 (či 16:00).Rodiče obdrželi v Bakalářích ve zprávách odkaz (mají-li vyplněn e-mail tak i přímo na mail), na který stačí v příslušný čas kliknout a …

Skupinové konzultace k praktickým zkouškám

Pro žáky tříd MX4, SO4 a SE3 jsme od 19. 4. 2021 nachystali skupinové konzultace šesti žáků, které jim pomohou v přípravě hlavně k praktickým částem jejich MZ a ZZ. Podrobnosti ti, kterých se to týká, najdou ve zprávách Komens v školním informačním systému. Účast na těchto skupinových konzultacích je sice pro žáky dobrovolná, ale vzhledem k blížícím se praktickým maturitním …

Jak se daří našim absolventům?

Jak se daří našim absolventům? ?Napsal nám Filip Nguyen, absolvent oboru IT v roce 2011: ?„Po maturitě jsem šel na VUT, které jsem zdárně ukončil. Po škole jsem se dostal do CETINu jako specialista plánování sítě. ? A musím uznat, že jsem měl ze střední dobrý základ, na kterém jsem stavěl. Hlavně jsem byl rád za základy programování ?, elektra ? a matiky ? s paní Čikovovou. O dobré …

Odborný výcvik: jeden žák na jednoho mistra

Abychom pomohli končícím žákům oborů s Odborným výcvikem, nachystali jsme pro ně ve škole speciální výuku. Výuky se účastní vždy pouze jeden žák na jednoho mistra. ??‍??‍? Praxe se nedá učit distančně, tak touto intenzivní formou umožníme žákům získat potřebné dovednosti a znalosti a připravit se ke zkouškám. ? ?Jsme škola, kde jsou studenti na prvním místě! ?

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímacích zkoušek

Informace pro všechny, co si k nám podali přihlášku v prvním kole na maturitní obory: Přijímací zkoušky se konat nebudou. Pokud jste vyhověli obecným kritériím budete přijati bez přijímacích zkoušek. Více v Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímacích zkoušek do studijních oborů č. j. 92/21, ze dne 5. 3. 2021   Těšíme se na vás. Ing. Vojtěch Novotný