Evakuace ukončena

Evakuace byla ukončena, letecká puma, nalezená v Kuřimské hoře, byla Pyrotechnickou službou PČR deaktivována a odvezena k odborné likvidaci. Evakuovaná oblast je plně přístupná. Teoretická výuka již 24.2. obnovena nebude. Zítra se učí podle normálního rozvrhu.

24.2.2020 evakuace školy

V Kuřimské hoře byla objevena bomba z II. světové války. Pyrotechnik vyhlásil bezpečnostní perimetr, jehož součástí je Škola – zámek. Z bezpečnostních důvodů se tedy teoretická výuka 24.2.2020 ruší. Praktické vyučování zůstává beze změny (kromě oboru IT, kterému praxe také odpadá).

Jarní prázdniny

Od 15. 2. 2020 do 23. 2. 2020 probíhají jarní prázdniny včetně dnů pracovního volna.

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení dne 30. 1. 2020 za 1. pololetí školního roku 2019/2020 žákům I. ročníku se uskuteční v 8:00 hod., žákům II. ročníku v 9:00 hod., žákům III. a IV. ročníku v 10:00 hod.