Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

Křížkovského 48/2,
664 34 Kuřim

 +420 541 231 038
 +420 541 231 349
 +420 511 116 942

 skola@zamekkurim.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Brno-město,
expositura Kuřim, č.ú. 201 203 621/0100

IČO: 479 178 65
DIČ: CZ 479 178 65
IZO školy: 107 870 312
REDIZO: 600 014 029

ID datové schránky: 9cg446r

Kontakt na zaměstnance školy
Kontakt na pedagogy školy
Školní poradenské pracoviště
Jak se k nám dostanete?

Můžete přijet autobusem přímo před zámek. Do naší školy se také dostanete z pěšky z vlakové zastávky Kuřim. Dostanete se k nám také autem a zaparkovat ho můžete před areálem školy.

Praktické vyučování

Blanenská 585/19 Kuřim
Elektro:  michal.hruskae@zamekkurim.cz
Strojní:  stanislav.kazda@zamekkurim.cz

Školní psycholožka

Bc. Adina Šťávová
 +420 541 231 349
  adina.stavova@zamekkurim.cz

Studijní oddělení

Markéta Koudelková
 +420 541 231 038 kl. 21
 skola@zamekkurim.cz

Metodik prevence

Mgr. Petr Kučera
 +420 541 231 349 kl. 30
 petr.kucera@zamekkurim.cz

Výchovná poradkyně žáci s odlišným jazykem

Mgr. Marie Strnadová
 +420 541 231 349
  marie.strnadova@zamekkurim.cz

Výchovná poradkyně - hlavní

Mgr. Lucia Novotná, DiS.
 +420 541 231 349
  lucia.novotna@zamekkurim.cz

Kariérová poradkyně

Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová
 +420 541 231 349 kl. 24
  lenka.klumpnerova@zamekkurim.cz

Studentský parlament

Mgr. Lucia Novotná, DiS.
 +420 541 231 349
  lucia.novotna@zamekkurim.cz

Výchovná poradkyně - studijní záležitosti

Ing. Hana Novotná
 +420 541 231 349 kl. 20
 hana.novotna@zamekkurim.cz

Personální oddělení

Markéta Zemková DiS.
 +420 541 231 038 kl. 21
 personalni@zamekkurim.cz