Zpět na kontakty

Hlavní kontakty

Jméno Funkce E-mail
Ing. Vojtěch Novotný Ředitel skola@zamekkurim.cz
Ing. Hana Novotná Zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti skola@zamekkurim.cz
Mgr. Jana Čikovová Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, výchovná poradkyně jana.cikovova@zamekkurim.cz
Ing. Klára Dvořáčková Technická ředitelka klara.dvorackova@zamekkurim.cz
Bc. Pavla Vítová Studijní oddělení skola@zamekkurim.cz
Markéta Zemková, DiS. Personální oddělení personalni@zamekkurim.cz
Alena Neugebauerová Učetnictví/sekretariát sekretariat@zamekkurim.cz
Ing. Stanislav Jukl Zástupce ředitele pro praktické vyučování praxe@zamekkurim.cz

Vyučující

Jméno E-mail
Martina Mynaříková martina.mynarikova@zamekkurim.cz
Jana Čikovová jana.cikovova@zamekkurim.cz
Jiří Hort jiri.hort@zamekkurim.cz
František Hofírek frantisek.hofirek@zamekkurim.cz
Petr Kučera, metodik prevence petr.kucera@zamekkurim.cz
Monika Grabovská monika.grabovska@zamekkurim.cz
Monika Nečasová monika.necasova@zamekkurim.cz
Vojtěch Novotný vojtech.novotny@zamekkurim.cz
Hana Novotná hana.novotna@zamekkurim.cz
Lukáš Chmel lukas.chmel@zamekkurim.cz
Ladislav Pavlíček ladislav.pavlicek@zamekkurim.cz
Zdeněk Pavlíček zdenek.pavlicek@zamekkurim.cz
Aleš Raus ales.raus@zamekkurim.cz
Miroslava Strnadelová miroslava.strnadelova@zamekkurim.cz
Miroslava Smíšková miroslava.smiskova@zamekkurim.cz
Martina Květoňová martina.kvetonova@zamekkurim.cz
Michaela Vokřínková michaela.vokrinkova@zamekkurim.cz
Stanislav Jukl stanislav.jukl@zamekkurim.cz
Tereza Zámečníková tereza.zamecnikova@zamekkurim.cz

Výroba

Poštovní adresa Blanenská 585/19; 664 34 Kuřim
Vedoucí výroby a obchodu Vladimír Boček
Telefon 541 264 788
Telefon (VoIP linka) 511 116 028
Fax 541 264 788
e-mail vyroba@zamekkurim.cz
IČO 479 178 65
DIČ CZ 479 178 65