Historie a současnost kuřimského zámku

Prvopočátky feudálního sídla v Kuřimi sahají až do středověku, přesněji do druhé poloviny 14. století, kdy se v Kuřimi usadil vlastník – členové rodiny Nedobylů z Kuřimi. Lze usuzovat, že jejich sídlo mělo nenáročnou formu dřevěné tvrze nebo pouze opevněného dvora, který v 15. století mohl zaniknout.

Skutečný počátek budování vlastní podstaty dnešního starého zámku souvisí s obdobím přechodu gotiky v renesanci, kdy ves „Korzin“ byla v rukou Zikmunda Nekeše z Landeku (* 1527; + 1547 v Kuřimi). Je pravděpodobné, že z tvrze, kterou vystavěl, se dochovaly do nynější doby sklepy, přízemí a první patro větší části východního křídla dnešního starého zámku.

Po smrti Zikmunda Nekeše poručníci jeho nezletilých dětí Přemek z Vickova a Jan Doubrava - olomoucký biskup, prodali obec Korzin i s tvrzí městu Brnu. Tvrz se stala sídlem úřední správy brněnských městských statků. Byly v ní umístěny kanceláře úředníků a byt správce. S rostoucí ekonomickou vahou Města Brna zřejmě přestávala tvrz prostorově vyhovovat. Proto brněnská městská rada rozhodla o zásadní přestavbě tvrze.

Organizačně zastřešovali přestavbu tvrze v pozdně renesanční zámek (dnešní starý zámek) dva kuřimští správci a brněnský radní Šimon Grybler z Altendorfu a Sebastián Heidinger z Heidenbergu. Přestavba proběhla v letech 1592–1594. Projektoval ji brněnský stavitel Antonín Paris. S ním spolupracoval mistr kameník Franc. V následných letech stavba doznala jen malých barokních a klasicistních úprav.
V roce 1884 opustila správa městských statků objekt. Do zámku byl umístěn městský dívčí sirotčinec. Protože starý zámek postupně přestal dostačovat prostorovým potřebám sirotčince, byla v letech 1888–1889. provedena velká přestavba nového zámku a spojovacího křídla ve kterém zůstala obestavěná barokní konírna.

Roku 1923 byl sirotčinec ze zámku přeložen a město Brno postoupilo zámek zemskému výboru pro zřízení zemského ústavu pro kojence a kojící matky.

Od roku 1948 byl zámek využíván jako domov mládeže.

Od roku 1951 do současnosti je zámek využíván ke školským účelům. Sídlí zde Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

V prostorách bývalé konírny byla dlouhé roky galerie současného umění. Nyní se zde nachází veřejně přístupná Stálá expozice o historii města Kuřimi.

V suterénu zámku se nachází kavárna - Club Escape.

V prvním patře starého zámku sídlí Základní škola waldorfského typu - Divizna

historie školy

Školské zařízení charakteru středního odborného učiliště existuje v různých formách v prostorách zámku Kuřim od 1. 9. 1951. Připravovalo žáky zejména v učebních oborech strojírenského, slévárenského a elektrotechnického zaměření. Od roku 1986 se rozšířila výuka o studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Rovněž se začalo realizovat maturitní studium při zaměstnání.

Od roku 1993 škola vyučuje vedle oborů středního odborného učiliště i obory střední odborné školy. Do roku 1991 byla škola součástí firmy TOS Kuřim v postavení státního zařízení. V období 1991-1993 byla školou soukromou v postavení vnitřního závodu TOS Kuřim, a.s. Od roku 1993 má škola právní subjektivitu v postavení společnosti s ručením omezeným. Po konkurzu TOS Kuřim, a.s. jsou vlastníky společnosti Město Kuřim a tři fyzické osoby.

Fotografie kuřimského zámku z roku 1983