Zapojení školy do projektů

 

Realizované projekty

ImageImageImage

Šablony 2022 SOŠ a SOU Kuřim

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_003
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu CZ: Šablony 2022 SOŠ a SOU Kuřim

Termín:                                1. 8. 2022 – 31. 7. 2024

Finanční podpora:          1 520 665 Kč 

Popis:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků
zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.

Doučování je financován Evropskou unií – OPJAK.

 • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
 • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
 • IČO: 47917865

Aktivity:

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ, Kariérový poradce SŠ, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ


  Image

  Vyrovnání dopadů pandemie prostřednictvím doučování 2022-2 SOŠ a SOU Kuřim

  Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

  Termín:                                     1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

  Finanční podpora:           81 900 Kč 

  Popis:

  Projekt si dává za cíl podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 formou individuálních i skupinových doučování.

  Zvýšená podpora je věnována vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

  Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

  Projekt bude realizován zejména v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

  Vyučování bude realizováno zejména pedagogy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

  Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

  • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
  • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
  • IČO: 47917865

   Image

   Vyrovnání dopadů pandemie prostřednictvím doučování 2022 SOŠ a SOU Kuřim

   Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

   Termín:                                     1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

   Finanční podpora:           114 725 Kč 

   Popis:

   Projekt si dává za cíl podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 formou individuálních i skupinových doučování.

   Zvýšená podpora je věnována vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

   Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

   Projekt bude realizován zejména v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

   Vyučování bude realizováno zejména pedagogy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

   Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

   • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
   • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
   • IČO: 47917865

    Image

    Prevence digitální propasti

    Realizace investice 3.1. Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace

    Termín: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

    Finanční podpora: 195 000 Kč

    digitální učební pomůcky

    Popis:

    Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

    Cílem projektu je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky vytvořením mobiliáře mobilních digitálních zařízení určených k zapůjčování žákům, bude se jednat zejména o notebooky a jejich příslušenství. 

    Digitální zařízení jsou financována Evropskou unií – Next Generation

    • Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
    • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
    • IČO: 47917865

    Image

    Údaje o projektu

    • Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
    • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
    • IČO: 47917865
    • Název projektu dle MS2014+: Šablony 2019 SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
    • Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013754
    • Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, projektové dny.