Zapojení školy do projektů

Realizované projektyImageImageImage

Šablony 2022 SOŠ a SOU Kuřim

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_003
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu CZ: Šablony 2022 SOŠ a SOU Kuřim

Termín:                                1. 8. 2022 – 31. 7. 2024

Finanční podpora:            1 520 665 Kč 

Popis:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků
zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.

Projekt je financován Evropskou unií – OPJAK.

 • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
 • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
 • IČO: 47917865

Aktivity:

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ, Kariérový poradce SŠ, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ, Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU


ImageLogo SOŠ a SOU Kuřim

Obnovy fasád a příslušenství zámku Kuřim

Děkujeme městu Kuřim za poskytnutí dotací z rozpočtu obce, které nám pomáhají dofinancovat obnovy na budově zámku Kuřim.

Termín: 1. 1. 2017 – nyní

Na opravu zámku dosud město Kuřim poskytlo následující dotace:

 • z rozpočtu roku 2017 - 500.000 Kč - na opravu fasády zámku
 • z rozpočtu roku 2018 - 600.000 Kč - na opravu fasády zámku
 • z rozpočtu roku 2019 - 600.000 Kč - na opravu fasády zámku
 • z rozpočtu roku 2020 - 140.000 Kč - obnova chodníků a ploch v areálu zámku
 • z rozpočtu roku 2021 - 1.000.000 Kč - obnova fasády
 • z rozpočtu roku 2022 - 478.000 Kč - na obnovu fasády objektu zámku v Kuřimi

Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim, IČO: 47917865


  ImageImage

  DIGIPROPAST A DIGIPOMŮCKY - SOŠ a SOU Kuřim

  Realizace investice 3.1. Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace

  Termín: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

  Finanční podpora: 709 000 Kč

  z toho na podporu prevence digitální propasti 369 000 Kč
  z toho na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami 340 000 Kč

  Popis:

  Část podpory A: na podporu prevence digitální propasti, jejíž cílem je snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi
  Část podpory B: na vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí

  Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

  Digitální zařízení a pomůcky jsou financována Evropskou unií – Next Generation

  • Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
  • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
  • IČO: 47917865


  Dofe Kuřim
  DofE – The Duke of Edinburgh’s International Award


  Naše škola je zapojena do sítě 
  DofE – The Duke of Edinburgh’s International Award! DofE je výzva, která umožní našim žákům si stanovit cíle osobního rozvoje a po jejich splnění obdržení mezinárodně uznávaného certifikátu, který přinese mnohé benefity nejen při přijímání na vysoké školy. Pokud chcete více informací kontaktujte paní učitelku Mgr. et Mgr. Lenku Klupnerovou nebo navštivte stránky výzvy dofe.cz.  Image

  DOUČOVÁNÍ 2023 SOŠ a SOU Kuřim

  Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

  Termín:                                     1. 1. 2023 – 31. 8. 2023

  Finanční podpora:           136 800 Kč 

  ROZHODNUTÍ č.                  MSMT-8412/2023-2

  Popis:

  Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 a vzdělanostních nerovností na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných
  mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.

  Projekt si dává za cíl podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 formou individuálních i skupinových doučování.

  Zvýšená podpora je věnována vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

  Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

  Projekt bude realizován zejména v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

  Vyučování bude realizováno zejména pedagogy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

  Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

  • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
  • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
  • IČO: 47917865

   Image

   Vyrovnání dopadů pandemie prostřednictvím doučování 2022-2 SOŠ a SOU Kuřim

   Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

   Termín:                                     1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

   Finanční podpora:           81 900 Kč 

   Popis:

   Projekt si dává za cíl podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 formou individuálních i skupinových doučování.

   Zvýšená podpora je věnována vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

   Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

   Projekt bude realizován zejména v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

   Vyučování bude realizováno zejména pedagogy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

   Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

   • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
   • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
   • IČO: 47917865

    Image

    Vyrovnání dopadů pandemie prostřednictvím doučování 2022 SOŠ a SOU Kuřim

    Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

    Termín:                                     1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

    Finanční podpora:           114 725 Kč 

    Popis:

    Projekt si dává za cíl podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 formou individuálních i skupinových doučování.

    Zvýšená podpora je věnována vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

    Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

    Projekt bude realizován zejména v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

    Vyučování bude realizováno zejména pedagogy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

    Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

    • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
    • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
    • IČO: 47917865

     Image

     Prevence digitální propasti

     Realizace investice 3.1. Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace

     Termín: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

     Finanční podpora: 195 000 Kč

     digitální učební pomůcky

     Popis:

     Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

     Cílem projektu je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky vytvořením mobiliáře mobilních digitálních zařízení určených k zapůjčování žákům, bude se jednat zejména o notebooky a jejich příslušenství. 

     Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

     Digitální zařízení jsou financována Evropskou unií – Next Generation

     • Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
     • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
     • IČO: 47917865

     Image

     Údaje o projektu

     • Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
     • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
     • IČO: 47917865
     • Název projektu dle MS2014+: Šablony 2019 SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
     • Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013754
     • Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, projektové dny.

     Financováno Evropskou unií.