Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Písemná práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen formou jednoho didaktického testu
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku
Více informací na Novamaturita.cz

Profilová maturitní část


Zahrnuje 3 povinné zkoušky podle tvého oboru.

Termíny a podrobnosti maturit


Termíny maturit, závěrečných zkoušek, jmenované komise, harmonogram, maturitní témata naleznete ve studentské sekci v části Maturity a závěrečné zkoušky.

Další informace


Ústní zkouška se koná před maturitní komisí.

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Praktickou zkoušku z odborného výcviku koná žák nejdéle 3 dny na pracovišti praktického vyučování.

Praktickou zkoušku z elektronických počítačů koná žák na PC.

Praktickou zkoušku z účetnictví koná písemnou formou, obě nejdéle 300 minut. Pokud je stanoveno více témat, žák si jedno vybere.

Praktická zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy před ústními zkouškami.