Zákonní zástupci studenta omlouvají nečekanou absenci přes školní informační systém třídnímu učiteli nebo mistrovi OV. Poté, co se student vrátí do výuky, je nutné doložit řádnou omluvenku zapsanou v omluvném listu.

Nepamatujete-li si přístup do IS, tak pomocí tohoto formuláře můžete zaslat omluvenku nepřítomného studenta. Poté, co se student vrátí do výuky, je nutné doložit řádnou omluvenku zapsanou v omluvném listu.