Závěrečná zkouška v oboru Elektrikář - včetně přípravného studia - kurzPro koho je studium určeno?

V rámci dalšího vzdělávání ve školách mohou zájemci v souladu s § 113 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, vykonat jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce v oboru 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud.

Pro osoby, které získaly alespoň střední vzdělání (vyučen v oboru) neelektrotechnického zaměření (oboru), jsou zaměstnány na pozici pracující s elektrotechnickými zařízeními a potřebují získat osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb. (dříve dle vyhlášky 50/1978 Sb)

  Obsah Studia

  Aby mohli zájemci závěrečnou zkoušku úspěšně vykonat (písemná, praktická a ústní část) musí absolvovat teoretickou přípravu v odborných elektrotechnických předmětech (elektrotechnika, elektronika, elektrotechnologie, elektromateriály, elektrotechnická dokumentace, elektrická měření) a praktické vyučování v rozsahu stanoveném dle rámcového vzdělávacího programu příslušného oboru ředitelem školy s přihlédnutím k elektrotechnické praxi zájemců.  Závěrečná zkouška má stejnou strukturu a průběh jak u žáků školy příslušného oboru.

    Rozsah studia

    Celková délka studia je jeden školní rok  (10 měsíců). V období konec září - květen probíhá přípravná část. Tu tvoří:

    • každé pondělí odpoledne 13:30 až 18:25 (bez cca čtyř) šest vyučovacích hodin teoretického vyučování (celkem 150 vyučovacích hodin);
    • 5× třídenní šestihodinový blok praktického vyučování za dobu studia 13:30 až 19:45 (celkem 90 hodin);
    • samostudium.

    V červnu se koná státní závěrečná zkouška: 1 den písemná část, 3 dny praktická část, 1 den ústní část.

      Organizace studia

      Teoretická výuka probíhá v odpoledních hodinách od 13:30 v učebnách školy na zámku Kuřim. Praktická výuka probíhá zpravidla v odpoledních hodinách od 13:30 na pracovištích dílen v objektu K1 v Kuřimi na ulici Blanenské.

        Výstup studia

        Z jednotlivých učebních předmětů (elektrotechnika, elektronika, elektrotechnologie, elektromateriály, elektrotechnická dokumentace, elektrická měření) se po jejich probrání průběžně konají zkoušky. Z výsledků zkoušek je vystaveno Osvědčení o absolvování přípravného studia.

        Po vykonání Jednotné závěrečné zkoušky absolvent obdrží Osvědčení o závěrečné zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá závěrečné zkoušce v oboru 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud.

        Následně je možné získat Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (dle NV 194/2022 Sb., dle zákona 250/2021 Sb.). Paragraf dle započitatelné praxe 5 či 6. Toto škola zajišťuje pro účastníky hromadně. V ceně kurzu je zahrnut poplatek za toto přezkoušení, stejně tak, jako poplatek za vykonání Jednotné závěrečné zkoušky.

        Termíny realizace studia

        Studium teoretické a praktické. Průběžné zkoušky z jednotlivých předmětů - konec září – květen.

        Organizace státních závěrečných zkoušek - v červnu.

        Přezkoušení pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice 194/2022 Sb. - konec června.

         Cena

         Cena 24 700 Kč + 21% DPH. V ceně je zahrnut poplatek za vykonání jednotné závěrečné zkoušky a poplatek za přezkoušení elektrotechnické způsobilosti 50/1978 Sb. (250/2021 Sb.).


          Co od Vás budeme potřebovat?


          • Vyplněnou přihlášku

           Odkaz na přihlášku naleznete nahoře i dole na této stránce.

          • Potvrzení o elektrotechnické praxi

           Je součástí přihlášky. Vyplní zpravidla zaměstnavatel. Lze dodat i až na první konzultaci kurzu. Potvrzení musí být v době dokončení kurzu minimálně v délce 12, optimální 24 měsíců a více.

          • Lékařské potvrzení zdravotní způsoilosti

           Je součástí přihlášky. Vyplní váš praktický lékař. Lze dodat i až na první konzultaci kurzu.

          • Doklady o předchozím vzdělávání

           Kopie dokladů o předchozím vzdělávání (nejvyšší dosažené), tj. maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysokoškolský diplom. Lze dodat i až na první konzultaci kurzu.

          • Kam to mám doručit?

           Vyplněné dokumenty pošlete mailem na skola@zamekkurim.cz nebo poštou na adresu školy. Nebo se zastavte.

          • Co se bude dít dál?

           Doručení přihlášky Vám potvrdíme a v průběhu září se vám ozveme s termínem prvního setkání. Na prvním setkání vám vše podrobně vysvětlíme. Dostanete přesný rozpis termínů celého studia. A pak se již vrhneme na vaše elektrotechnické vzdělání.           Uplatnění a profil absolventa oboru Elektrikář 26-51-H/02


           Odborníci z Národního ústavu odborného vzdělávání sepsali toto obecné uplatnění:

           Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii.

           Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

           Přihláška ke studiu včetně příloh (doc)

           KÓD a název OBORU
           26-51-H/02 Elektrikář

           DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
           Jednotná závěrečná zkouška v oboru

           ZAKONČENÍ STUDIA
           - Závěrečná zkouška

           - Přezkoušení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle zákona 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb. (dříve dle vyhlášky 50/1978 Sb)

           DÉLKA STUDIA
           Deset měsíců. Zpravidla 1 x týdně odpoledne + 5 bloků praxe. 

           PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
           Přijímací zkoušky se nekonají. 

           POČET PŘIJÍMANÝCH 
           4 - 16

           Shrnutí:

           Kurz je určen pro lidi, kteří jsou zaměstnáni na elektrotechnické pozici a potřebují osvědčení o odborné elektrotechnické způsobilosti dle zákona 250/2021 Sb. Nabízíme jim možnost vykonat Jednotnou státní závěrečnou zkoušku v oboru 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud včetně přípravného studia.

           Obsah: 150 teoretických vyučovacích hodin, 90 praktických hodin + samostudium. Říjen (konec září) až červen. Požadavek pro přijetí minimálně výuční list v jakémkoliv oboru + alespoň 12 měsíců elektropraxe.

           Pokud tedy někdo, kdo s elektrikou již pracuje potřebuje získat elektrotechnickou kvalifikaci, tak toto je nejjednodušší způsob.