Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení 2023/2024 - volná místa

Vyber si obor, co tě bude bavit, na škole, kde jsou studenti na prvním místě!
Název oboru
Délka vzdělávání
Způsob ukončení
Volná místa
Přijímací zkoušky
Forma druhého kola
4 roky
Maturitní zkouška
8
Přijetí ve 2. kole do průměru 2,1 ze ZŠ. Při větším počtu zájemců rozhoduje lepší průměr ZŠ.
3 roky
Závěrečná zkouška
9
Přijetí ve 2. kole bez zkoušek do naplnění kapacity.
Aktualizováno: 26.5.2023

Podrobné informace o termínech, kritériích a dalších podrobnostech druhého kola přijímacího řízení naleznete v dokumentu Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (aktualizováno 25.4.2023) (v pdf ). Přihláška se podává na obvyklém tiskopise.

 Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na ředitelství školy je průběžně do naplnění volných míst. V případě vyššího zájmu rozhodují výsledky ze ZŠ.


Přijímací řízení druhé kolo  2023 / 2024 výsledky


Výsledky druhého kola přijímacího řízení čtyřleté - maturitní obory přijatí k 31.5.2023 (ke stažení v pdf )

Všem přijatým gratulujeme a těšíme se na vás. Už zbývá jen poslední krůček. Odevzdat do 14. 6. Zápisový lístek.

Velmi prosíme ty, kteří byli u nás přijati nebo budou čekat na přijetí, aby nám dali na tel. 541 231 349 nebo na email: skola@zamekkurim.cz ihned vědět, pokud by byli přijati jinam či svůj zájem zrušili, abychom mohli přijmout další uchazeče.Často kladené dotazy k druhému kolu přijímacího řízení.


Přijímací řízení 2023 / 2024 výsledky


Proč studovat zrovna u nás?
Klikni a podívej se!!

Pojď k nám.

O přijímacích zkouškách

Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. U maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z ČJ a MAT. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, přijati budou všichni zdravotně způsobilí zájemci až do naplnění všech míst (30 žáků).

Přijímací zkoušky pro maturitní obor se konají pouze v prvním kole. V druhém kole budou přijati uchazeči až do naplnění kapacity oborů dle pravidel výše.

Pokud se chceš podívat, jak to u nás vypadá, zeptat se na podrobnosti o studiu, promluvit si s našimi studenty, zastav se na Dny otevřených dveří.

Máme
91.1%
úspěšnost u maturit
Ve třídě je průměrně
19
studentů
Učíme se na
130
počítačích
Ve škole je
20%
dívek
Žáci hodnotí učitele
1.5
průměrně známkou

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech stanovených MŠMT. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká. V obou případech ti okolo 12. března pošleme dopis, kde ti vše vysvětlíme.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

Školné


Jsme malou soukromou školou, a právě díky tomu můžeme nabízet co nejlepší servis všem našim žákům. U učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář školné není.

Roční školné u maturitních oborů najdeš v tabulce vpravo. Slevu na školném mají studenti, kteří bydlí ve školním ubytování, dojíždí z daleka nebo pochází z rodiny s nízkými příjmy. Snažíme se, aby školné v žádném případě nebylo překážkou pro to, aby u nás kdokoliv studoval. Dlouhodobě má slevu na školném zhruba 60 % studentů. Pokud máš jakýkoliv dotaz ke školnému, napiš nám!


Obor
školné
Informační technologie
maximálně 9 000 Kč ročně
Ekonomika a podnikání
maximálně 9 000 Kč ročně
Mechanik seřizovač
maximálně 5 000 Kč ročně
Mechanik elektrotechnik
maximálně 5 000 Kč ročně
Obráběč kovů
0 Kč
Elektrikář
0 Kč

Z čeho se skládají přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na webu Jednotná přijímací zkouška
 • 1. termín: 13. dubna 2023; 2. termín: 14. dubna 2023
 • Náhradní 1. termín: 10. května 2023; 2. termín: 11. května 2023

 • Nezapomeň na zápisový lístek

 • Pokud jsi přijat, gratulujeme. Máš deset dnů na to abys do školy doručil zápisový lístek. Ten obdržíš na základní škole, kterou navštěvuješ. Pro ty, co ZŠ nenavštěvují a pro cizince vydá zápisový lístek krajský úřad dle místa trvalého bydliště. Jak ho vyplnit? Mrkni na vzor.

 • Potřebuješ více informací?


  Kontaktuj nás


  SOŠ a SOU KUŘIM s.r.o.

  Křížkovského 48/2; Kuřim 664 34

  +420 541 231 038     skola@zamekkurim.cz


  Něco tě zajímá? Tak se rovnou zeptej: