Přijímací řízení


Díky všem co podali přihlášku na naši školu.

Pro obory Mechanik seřizovač a Obráběč kovů budeme vyhlašovat čtvrté kolo přijímacího řízení, pokud máte zájem o přijetí, kontaktujte školu.

V. Novotný, ředitel


Informace pro přijaté: Infoschůzky ředitele se zákonnými zástupci studentů prvních ročníků organizujeme až v půlce září. Ke konci srpna zasíláme budoucím studentům dopis s instrukcemi ohledně začátku a průběhu studia. Nyní není potřeba vyřizovat/dělat nic. Užijte si prázdniny. 🙂

Třetí kolo přijímací řízení pro školní rok 2024/2025V souladu s §60 a násl. z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, s v. č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, s v. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a s §5a z. č. 67/2022 Sb., v platných zněních, vyhlašuji třetí kolo přijímacího řízení.

Vyber si obor, co tě bude bavit, na škole, kde jsou studenti na prvním místě!
Název oboru
Délka vzdělávání
Způsob ukončení
Počet volných míst v 3. kole
4 roky
Maturitní zkouška
4
4 roky
Maturitní zkouška
6
3 roky
Závěrečná zkouška
5
3 roky
Závěrečná zkouška
5

Podrobné informace o termínech, kritériích a dalších podrobnostech druhého kola přijímacího řízení naleznete v dokumentu: Třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (v pdf ). Přihlášku lze podat pouze na tiskopisu. Podat přihlášku může pouze uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí (přičemž vzdání se učinil nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru vzdělání). K přihlášce je nutno doložit přílohou zejména hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. 


Často kladené dotazy k druhému kolu přijímacího řízení.


Archiv výsledků


Proč studovat zrovna u nás?
Klikni a podívej se!!

Pojď k nám.

O přihlášce

V roce 2024 si můžete v prvním a druhém kole zvolit jeden ze 3 způsobů vyplnění a podání přihláškyNejvýhodnější je podat přihlášku online plně elektronicky v systému dipsy.cz. Pokud rodiče mají ověřenou elektronickou identitu (Mobilní klíč nebo Bankovní identitu) budete mít v systému i data z registru obyvatel a vyplnění přihlášky vám nezabere mnoho času.
Tiskopis přihlášky Přihláška.pdf Přihláška.xlsx
Přílohy: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.pdf
Přílohy: Hodnocení z vysvědčení ZŠ.pdf    Hodnocení z vysvědčení ZŠ.xlsx

O přijímacích zkouškách

Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby, podle oboru, na který se hlásíš. U maturitních oborů se koná jednotná státní přijímací zkouška z ČJ a MAT. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, přijati budou všichni zdravotně způsobilí zájemci až do naplnění všech míst.

Pokud se chceš podívat, jak to u nás vypadá, zeptat se na podrobnosti o studiu, promluvit si s našimi studenty, zastav se na Dny otevřených dveří.

Máme
91.1%
úspěšnost u maturit
Ve třídě je průměrně
19
studentů
Učíme se na
130
počítačích
Ve škole je
20%
dívek
Žáci hodnotí učitele
1.5
průměrně známkou

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat od 1. 2. do 20. 2. Podávají se 3 přihlášky na obory/střední školy s předem danou prioritou. Ideálně elektronicky, ale lze i papírově.

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech stanovených MŠMT (řádné termíny 12. a 15. 4. 2024 a 2 náhradní termíny 29. a 30. 4. 2024). Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

 • Výsledky a přijetí

  Výsledky přijímacího řízení budou 15. května 2024 v státním elektronickém systému. Výsledky druhého kola 21. června ve státním elektronickém systému www.dipsy.cz.

Školné


Jsme malou soukromou školou, a právě díky tomu můžeme nabízet co nejlepší servis všem našim žákům. U učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář školné není.

Roční školné u maturitních oborů najdeš v tabulce vpravo. Slevu na školném mají studenti, kteří bydlí ve školním ubytování, dojíždí z daleka nebo pochází z rodiny s nízkými příjmy. Snažíme se, aby školné v žádném případě nebylo překážkou pro to, aby u nás kdokoliv studoval. Dlouhodobě má slevu na školném zhruba 60 % studentů. Pokud máš jakýkoliv dotaz ke školnému, napiš nám!


Obor
školné
Informační technologie
maximálně 9 000 Kč ročně
Ekonomika a podnikání
maximálně 9 000 Kč ročně
Mechanik seřizovač
maximálně 5 000 Kč ročně
Mechanik elektrotechnik
maximálně 5 000 Kč ročně
Obráběč kovů
0 Kč
Elektrikář
0 Kč

Z čeho se skládají přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na webu Jednotná přijímací zkouška
 • Řádné termíny 1. kolo 12. a 15. 4. 2024 a náhradní termíny 29. a 30. 4. 2024

 • Výsledky najdeš ve státním informačním systému

 • Ve státním IS proběhne vyhodnocení, podle tebou zvolené prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit)

 • Potřebuješ více informací?


  Kontaktuj nás


  SOŠ a SOU KUŘIM s.r.o.

  Křížkovského 48/2; Kuřim 664 34

  +420 541 231 038     skola@zamekkurim.cz


  Něco tě zajímá? Tak se rovnou zeptej: