Přijímací řízení

První kolo přijímacího řízení

Abys mohl(a) studovat maturitní obor, musíš mít úspěšně ukončené základní vzdělání. Na elektrikáře a obráběče ale nemusíš!

Název oboru
Délka vzdělávání (let)
Způsob ukončení
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
4
Maturita
4
Maturita
4
Maturita
4
Maturita
3
Závěrečná zkouška
3
Závěrečná zkouška

O přijímacích zkouškách

Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. U maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z ČJ a MAT. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, přijati budou všichni zdravotně způsobilí zájemci až do naplnění všech míst (30 žáků).

Přijímací zkoušky pro maturitní obor se konají pouze v prvním kole. V druhém kole budou přijati všichni uchazeči až do naplnění kapacity oborů.

Pokud se chceš podívat, jak to u nás vypadá, zeptat se na podrobnosti o studiu, promluvit si s našimi studenty, zastav se na Dny otevřených dveří.

Kompletní dokument Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, se všemi podrobnostmi přijímacího řízení ke stažení v pdf.

Máme
0%
úspěšnost u maturit
Ve třídě je průměrně
0
studentů
Učíme se na
0
počítačích
Ve škole je
0%
dívek

Roční školné


Jsme malou soukromou školou, a právě díky tomu můžeme nabízet co nejlepší servis všem našim žákům. U učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář školné není. U maturitního oboru Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik po dobu trvání rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání se školné také neplatí (při skončení max 5000 Kč/rok).

Roční školné u oborů IT a EP najdeš v tabulce vpravo. Slevu na školném mají studenti, kteří bydlí ve školním ubytování, dojíždí z daleka nebo pochází z rodiny s nízkými příjmy. Snažíme se, aby školné v žádném případě nebylo překážkou pro to, aby u nás kdokoliv studoval. Dlouhodobě má slevu na školném zhruba 60 % studentů. Pokud máš jakýkoliv dotaz ke školnému, napiš nám!


Informační technologie
7 000 Kč
Ekonomika a podnikání
7 000 Kč
Mechanik seřizovač
5 000 Kč (0 Kč dle  rozvojového programu)
Mechanik elektrotechnik
5 000 Kč (0 Kč dle  rozvojového programu)
Obráběč kovů
0 Kč
Elektrikář
0 Kč

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech – 12. dubna 2019 nebo 15. dubna 2019. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na webu Jednotná přijímací zkouška

 • Nezapomeň na zápisový lístek

 • Pokud jsi přijat, gratulujeme. Máš deset dnů na to abys do školy doručil zápisový lístek. Ten obdržíš na základní škole, kterou navštěvuješ. Pro ty, co ZŠ nenavštěvují a pro cizince vydá zápisový lístek krajský úřad dle místa trvalého bydliště. Jak ho vyplnit? Mrkni na vzor.

 • Potřebuješ více informací?


  Kontaktujte nás


  SOŠ a SOU KUŘIM s.r.o.

  Křížkovského 48/2
  Kuřim 664 34

  +420 541 231 038
  skola@zamekkurim.cz