Přijímací řízení

Vyber si obor, co tě bude bavit, na škole, kde jsou studenti na prvním místě!

SOŠ a SOU Kuřim vyhlašuje
druhé kolo přijímacího řízení

Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je u oborů ME, MS, OK, EL průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise (ke stažení v pdf ), doručením na ředitelství školy (osobně, poštou, el. podepsaným emailem, datovou schránkou). Přihláška by měla mít potvrzené známky ze ZŠ nebo se stavte osobně s vysvědčeními a ověření provedeme u nás ve škole. Potvrzení od lékaře stačí dodat později.
Druhé kolo u oborů IT a EP bylo ukončeno.

Těšíme se na Vás! Tým SOŠ a SOU Kuřim.

Nevyšlo ti první kolo přijímaček? Pak jsi tu správně.
U nás máš druhou šanci!

Druhé kolo přijímacího řízení 2022 / 2023

Název oboru
Délka vzdělávání
Způsob ukončení
Počet volných míst
Přijímací řízení
Potvrzení lékaře
4 roky
Maturita
0
Bez zkoušek na základě prospěchu ZŠ a výsledků JPZ Cermat z prvního kola,..
4 roky
Maturita
0
Bez zkoušek na základě prospěchu ZŠ a výsledků JPZ Cermat z prvního kola,..
4 roky
Maturita
0
Bez zkoušek, do naplnění kapacity
4 roky
Maturita
6
Bez zkoušek, do naplnění kapacity
3 roky
Závěrečná zkouška
9
Bez zkoušek, do naplnění kapacity
3 roky
Závěrečná zkouška
10
Bez zkoušek, do naplnění kapacity

Aktualizováno 16.5.2022

Chceš se o oborech dozvědět více? Klikni na název oboru!

Informace o termínech, kritériích, počtech přijímaných a dalších podrobnostech druhého kola přijímacího řízení naleznete v dokumentu Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (ke stažení v pdf ).

Něco tě zajímá? Neboj se a zeptej se +420 541 231 038   skola@zamekkurim.cz. Nebo se k nám zastav.


Výsledky přijímací řízení II. kolo - SOU - pokračování č. 3 Pro obory ME, MS, OK, EL k 26.5.2022

Výsledky II. kolo - Autoremedura Na základě podání žádosti o vydání nového rozhodnutí. Pro obory IT a EP k 26.5.2022

Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí zákonný zástupce přijatého/té nezletilé/ho uchazeče/ky nebo zletilý/á uchazeč/ka odevzdáním Zápisového lístku do školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od data, kdy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů to je do 9. 6. 2022. Těšíme se na Vás! A všem přijatým gratulujeme!

Prosíme všechny uchazeče, kteří by se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nám dali e-mailem či telefonicky vědět (skola@zamekkurim.cz, 541231038), abychom mohli přijmout další uchazeče v pořadí.Proč studovat zrovna u nás?
Klikni a podívej se!!

Pojď k nám.

O přijímacích zkouškách

Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. U maturitních oborů se koná jednotná přijímací zkouška z ČJ a MAT. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, přijati budou všichni zdravotně způsobilí zájemci až do naplnění všech míst (30 žáků).

Přijímací zkoušky pro maturitní obor se konají pouze v prvním kole. V druhém kole budou přijati všichni uchazeči až do naplnění kapacity oborů dle pravidel Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (viz odkaz výše).

Pokud se chceš podívat, jak to u nás vypadá, zeptat se na podrobnosti o studiu, promluvit si s našimi studenty, zastav se na Dny otevřených dveří.

Máme
91.1%
úspěšnost u maturit
Ve třídě je průměrně
19
studentů
Učíme se na
102
počítačích
Ve škole je
20%
dívek
Žáci hodnotí učitele
1.5
průměrně známkou

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech stanovených MŠMT. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká. V obou případech ti okolo 12. března pošleme dopis, kde ti vše vysvětlíme.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

Školné


Jsme malou soukromou školou, a právě díky tomu můžeme nabízet co nejlepší servis všem našim žákům. U učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář školné není.

Roční školné u maturitních oborů najdeš v tabulce vpravo. Slevu na školném mají studenti, kteří bydlí ve školním ubytování, dojíždí z daleka nebo pochází z rodiny s nízkými příjmy. Snažíme se, aby školné v žádném případě nebylo překážkou pro to, aby u nás kdokoliv studoval. Dlouhodobě má slevu na školném zhruba 60 % studentů. Pokud máš jakýkoliv dotaz ke školnému, napiš nám!


Obor
roční školné
Informační technologie
max. 8 000 Kč
Ekonomika a podnikání
max. 8 000 Kč
Mechanik seřizovač
max. 5 000 Kč
Mechanik elektrotechnik
max. 5 000 Kč
Obráběč kovů
0 Kč
Elektrikář
0 Kč

Z čeho se skládají přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 70 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na webu Jednotná přijímací zkouška
 • 1. termín: 12. dubna 2022; 2. termín: 13. dubna 2022
 • Náhradní 1. termín: 10. května 2022; 2. termín: 11. května 2022

 • Nezapomeň na zápisový lístek

 • Pokud jsi přijat, gratulujeme. Máš deset dnů na to abys do školy doručil zápisový lístek. Ten obdržíš na základní škole, kterou navštěvuješ. Pro ty, co ZŠ nenavštěvují a pro cizince vydá zápisový lístek krajský úřad dle místa trvalého bydliště. Jak ho vyplnit? Mrkni na vzor.

 • Potřebuješ více informací?


  Kontaktuj nás


  SOŠ a SOU KUŘIM s.r.o.

  Křížkovského 48/2; Kuřim 664 34

  +420 541 231 038     skola@zamekkurim.cz


  Něco tě zajímá? Tak se rovnou zeptej: