Závěrečné zkoušky opravné a náhradní

Ve středu 2. 9. 2020 se koná písemná část, začátek 7.30 hod.;

Od 7.  do 9. 9. 2020 probíhá praktická část, začátek v 7.00 hod v dílnách;

Ve středu 16. 9. 2020 se koná ústní část zkoušky, začátek 7.30. hod.