Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímacích zkoušek

Informace pro všechny, co si k nám podali přihlášku v prvním kole na maturitní obory: Přijímací zkoušky se konat nebudou. Pokud jste vyhověli obecným kritériím budete přijati bez přijímacích zkoušek. Více v Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímacích zkoušek do studijních oborů č. j. 92/21, ze dne 5. 3. 2021
 
Těšíme se na vás. Ing. Vojtěch Novotný