ROZMÍSTĚNÍ A ČASY ZAHÁJENÍ TŘÍD 4. 9. 2023

Třída Třídní učitel Čas Učebna
IT1 Mgr. Peprlová 10:00 10
SO1 Mgr. Kolková 10:00 2
MX1 Mgr. Čikovová 10:00 Fyz
SE1 Mgr. Prachárová 11:00 11
IT2A Ing. Hort 8:00 10
IT2B Mgr. Lazar 8:00 11
EP2 Mgr. Suchá 8:00 13
MX2 Mgr. Krajčovičová 8:00 FYZ
SE2 Ing. Pavlíček Z. 8:00 12
IT3A Ing. Kulíková 8:00 TECH
IT3B Mgr. Kučera 8:00 2
EP3 Ing. Smíšková 8:00 Aja 1
MX3 Ing. Pavlíček Z. 10:00 TECH
SE3 Mgr. Novotná 11:00 12
IT4 Ing. Montag 10:00 Aja 1
EP4 Ing. Varmužková 9:00 Aja 1
MX4 Ing. Pavlíček L. 8:00 Aja 2