Dopis ředitele školy pro žáky k zahájení prezenční výuky v teoretickém vyučování od 24. 5. 2021

Dopis ředitele školy pro žáky k zahájení prezenční výuky v teoretickém vyučování od 24. 5. 2021

 V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR je i na naší střední škole od 24. 5. 2021 plně obnovena prezenční výuka i v teoretickém vyučování. Tato výuka poběží dle stávajících rozvrhů a týká se všech oborů a ročníků na škole. Prosím, sledujte hned od pondělí suplování (www.zamekkurim.cz/pro-studenty/suplovani/). Vzhledem ke konání maturitních zkoušek může některá hodina odpadnout či se změnit.

Výuka tělesné výchovy bude probíhat dle rozvrhu na kuřimském stadionu či jiném venkovním prostoru.

Každý účastník výuky bude v teoretickém vyučování či v praktickém vyučování povinně 1 × týdně testován na COVID. Studenti, kteří mají praktické vyučovaní, budou pokračovat v testování na COVID v praktickém vyučování s týdenní frekvencí dle posledně provedeného testu. Pokud přijdete do teoretické výuky po vypršení týdenního pravidelného testování vaší třídy, hlaste se před vstupem do třídy na sekretariátu školy, kde s vámi bude proveden test.  

První den teoretické výuky 24. 5. bude pro ty, co nebyli tento týden testováni na praktickém vyučování, mimořádné testování v pondělí 24. 5. v 7:15 – 7:35 v učebně U2 (netýká se to oboru Ekonomika a podnikání, jehož studenti budou testování v pondělí první hodinu své teoretické výuky).

Při výuce jsou jak žáci, tak pedagogové povinni používat respirátor či nanoroušku a dodržovat další protiepidemická opatření (dezinfekce a hygiena rukou, rozestupy, větrání uzavřených prostor aj.).

Pro ty, co chtějí hned od pondělí odebírat obědy je možné je do pátku do 12:00 objednat u Markéty Koudelkové přes Bakaláře zprávou Komens, na tel.: 541 231 038, či e-mailu: skola@zamekkurim.cz.

Milí žáci, společně s ostatními pedagogy věříme, že si uvědomujete důležitost návratu do školy a že se v maximální možné míře prezenční výuky aktivně zúčastníte, abychom mohli zameškané části učiva dohnat. Za pedagogy slibuji, že se budeme snažit vytvořit vhodné adaptační období, aby pro vás přechod z distanční do prezenční výuky byl co nejméně náročný a stresující.

Těšíme se na váš návrat do školy.

 

Dne 20. 5. 2021

                                                                                                         Ing. Vojtěch Novotný, ředitel